Home Cảng biển Cảng Nam bộ ĐBSCL : Quy hoạch giao thông trước khi quy hoạch cảng biển- đóng giày rồi mới đo chân!
 
ĐBSCL : Quy hoạch giao thông trước khi quy hoạch cảng biển- đóng giày rồi mới đo chân! PDF. In Email
Viết bởi Doãn Mạnh Dũng   
Chủ nhật, 24 Tháng 11 2013 14:45
Các chuyên gia Hà Lan đang hổ trợ cho Chính phủ Việt Nam lập kế hoạch tổng thể cho Đồng Bằng Sông Cữu Long(ĐBSCL). Để lập kế hoạch phát triển cho một vùng, điều quan trong nhất là cần biết các tiềm năng của nó. Trên cơ sở tiềm năng trên, xem xét các nhu cầu thị trường và chọn loại tiềm năng được sử dụng để đem lại hiệu quả kinh tế trước mắt, lâu dài và ổn định môi trường cho ĐBSCL.
Với ĐBSCL, vấn đề cốt lỏi là nguồn nước. Phải sử dụng cân bằng nguồn nước cho mùa khô và giảm thiểu tác hại trong mùa lũ. Song điều quan trọng nhất mà ĐBSCL đang đối mặt, đó là chi phí vận tải nông sản cho xuất khẩu và nhập vật tư cho nông nghiệp chiếm chi phí quá lớn.
 Chính yếu tố này đã làm giảm sức cạnh tranh của nông sản và kéo dài cái nghèo của ĐBSCL. Các cảng Cái Cui, Hoàng Diệu, Trà Nóc là các cảng chính cho ĐBSCL nhưng không tiếp nhận được tàu lớn. Việc xác định năng lực luồng Định An, khả năng tồn tại của luồng Kênh Quan Chánh Bố hay tính khả thị cảng Nam Du, hay Hòn Khoai hay chọn lựa luồng Trần Đề và cảng tại cửa Trần Đề là nhu cầu bức thiết nhất đối với ĐBSCL. Việc quy hoạch vận tải bộ và sắt khi chưa định vị cảng biển là một quan điểm sai lầm nghiêm trọng.
Ngày 25/11/2013 tại TP HCM ,các chuyên gia Hà Lan sẽ trình Bản kế hoạch tầm nhìn trăm năm phát triển ĐBSCL. Bản kế hoạch này nếu không xác định rõ việc định vị cảng biển cho ĐBSCL thì Bản kế hoạch sẽ đổ vỡ mãng giao thông và bố cục dân cư , chẵng khác mua giày rồi mới đo chân.
KS Doãn Mạnh Dũng 
Cập nhật ngày Thứ bảy, 07 Tháng 1 2017 22:17
 
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về KINH TE BIEN ONLINE.
Joomla! là phần mềm miễn phí được lưu hành theo giấy phép GNU/GPL.
 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo