Ba vấn đề vĩ mô cốt lõi của Việt Nam để tiến đến văn minh – KS Doãn Mạnh Dũng

Ba vấn đề vĩ mô cốt lõi của Việt Nam để tiến đến văn minh – KS Doãn Mạnh Dũng

Những bộ não tinh hoa của Việt Nam đang tập trung tại Thủ đô Hà Nội để bàn về chiến lược xây dựng và phát triển đất nước. Ba vấn đề cốt lõi sau đây buộc chúng ta nên suy nghĩ .

Làm gì để duy trì độc lập dân tộc ?

Khi trong làng có chuyện rắc rối, những người tinh hoa trong làng hảy ngồi cùng nhau để cùng đưa ra giải pháp đưa làng vượt qua khó khăn. Nếu ai cũng đi cầu cứu làng bên thì làng mình chắc chắn thành bãi chiến trường. Kẻ đi cầu cứu làng bên, nhìn kỹ, họ chẵng yêu làng mà chỉ yêu chính họ.

Trong quá trình xây dựng đất nước, nếu ai cũng bí mật  sử dụng tài chính của nước ngoài để cạnh tranh thì tất yếu chỉ đem lại lợi nhuận cho nước ngoài và  đất nước tất yếu sẽ không thể duy trì độc lập. Chưa kể các nguồn tài chính nước ngoài luôn luôn muốn biến người Việt Nam thành nô lệ cho chính quốc.

Vì vậy việc sử dụng nguồn tài chính nước ngoài cần được công khai và minh bạch trong xã hội Việt Nam.

Mục tiêu của xã hội Việt Nam là gì ?

Mọi học thuyết và tôn giáo đều không thể vượt qua khát vọng giản đơn của con người : “Ngày hôm nay con người đã biết yêu con người hơn ngày hôm qua, ngày mai cuộc sống vật chất sẽ tốt hơn ngày hôm nay. “

Chúng ta nên dựa vào 2 nguyên tắc trên để đưa ra mọi chính sách xây dựng và phát triển đất nước.

Quy hoạch phát triển một quốc gia phải dựa vào các yếu tố gì ?

Quy hoach phát triển một quốc gia phải dựa vào 3 yếu tố : Tài nguyên sức lao động cơ bắp , Tài nguyên thiên nhiên, Tài nguyên trí tuệ.

Theo thứ tự trên, Tài nguyên sau đem nhiều lợi nhuận hơn Tài nguyên trước.

Tài nguyên sức lao động cơ bắp của Việt Nam hiện rất phong phú và đang xuất khẩu ra nước ngoài.

Tài nguyên thiên nhiên Việt Nam gồm 4 vùng chính :

  • Đồng bằng Bắc Bộ
  • Đồng bằng Nam Bộ
  • Vùng đất sườn Đông dãy Trường Sơn và vùng đồng bằng ven biển miền Trung.
  • Vùng đất cao trên Tây nguyên.

Hai đồng bằng Bắc và Nam là nguồn cung ứng nông , thủy sản.Đồng bằng Nam Bộ là vựa lúa chính của đất nước.

Các tỉnh miền Trung nằm trên sườn núi và ven biển  nên khó hình thành các đại đô thị. Nghề đánh cá ven biển bị hạn chế bởi công nghệ đánh bắt cá và cả văn hóa đi biển của người Việt Nam.

Tây nguyên có nguồn quặng Bô-xít tập trung nhưng để khai thác cần nhiều điện năng và giải pháp bảo vệ môi trường.

Để khai thác được tối ưu Tài nguyên thiên nhiên chúng ta cần Tài nguyên trí tuệ. Tài nguyên trí tuệ của Việt Nam về hình thức tuy có rất nhiều người có học hàm, học vị rất cao nhưng trước các nhu cầu thực tế thì họ không thể đưa ra giải pháp khả thi theo quy luật của kinh tế thị trường.

Giải pháp mang  tính phổ biến hiện nay  là đem Tài nguyên thiên của quê hương bán cho nước ngoài để kiếm lợi ngay. Có lẽ  điển hình là giới tinh hoa  Hà Tỉnh đã chuyển giao vịnh Sơn Dương cho nước ngoài để họ tạo ra cảng nước sâu ở Formosa đạt đến -23.5m. Một cảng nước sâu mà cả miền Bắc Việt Nam mơ ước những không bao giờ có được.

Nhiều dự án ở Việt Nam thất bại, nguyên nhân Việt Nam chưa đủ Tài nguyên trí tuệ để xác định sự đúng hay sai của dự án.

Để quy hoạch quốc gia có tính khả thị, Việt Nam cần có  đối thoại trong khoa học.