Bán tài nguyên và thất bại vì thiếu tài nguyên !

Muốn xây dựng đại dự án thép tại đây buộc phải xây dựng hệ thống đê chắn sóng vĩ đại và tốn nhiều tỷ đô la và còn cần nhiều thời gian. Vì vậy việc Tập đoàn Hoa Sen rút khỏi đại dự án thép Cà Ná là sự khôn ngoan. Nhưng người Việt Nam lại buồn vì các nhà công nghệ Việt Nam đã thiếu cơ hội để xây dựng các nhà máy thực hiện ước mơ của mình.

Đọc tin này mà nhớ ngày 18/3/2003 khi đang giữ vị trí Trưởng Ban cơ sở hạ tầng cảng Biển của Cục Hàng Hải, tôi đưa đoàn Lào đến thăm cảng Vũng Áng- Hà Tỉnh. Nhờ anh Phương bạn cùng lớp là Giám đốc cảng Vũng Áng, tôi tiếp cận với lảnh đạo tỉnh Hà Tỉnh. Trong buổi họp có Bí thư tỉnh là ông Trần Đình Đàn, tôi phát biểu rõ :

– Nguồn tài nguyên cảng biển của Hà tỉnh là phía Nam cảng Vũng Áng ở vịnh Sơn Dương và đó là cảng tốt nhất vùng Bắc Bộ.

Tham dự cuộc họp trên có ông Nguyễn Nhật hiện là Thứ trưởng Bộ GTVT.

Những thông tin quan trọng trên không được sử dụng vì lợi ích của nhân dân Hà Tỉnh mà lại được bán cho Trung Quốc dưới chiếc áo khoát là Formosa.

Những người Việt Nam khi tích lủy được chút tiền muốn xây dựng nhà máy thép như Tập đoàn Hoa Sen lại phải đắng cay chấp nhận thất bại vì không thể có tài nguyên thiên nhiên như vịnh Sơn Dương.

 

KS Doãn Mạnh Dũng