Cảng Đà Nẳng không có dầu FO bán cho tàu biển ?

Theo chiến lược kinh tế biển của Bộ Chính trị, thì Đà Nẵng là trung tâm kinh tế biển của miền Trung. Vậy nơi đó mà không có kho dầu FO thì Đà Nẵng chẵng khác ốc đảo vùng xa, vùng sâu như đảo Lý Sơn của Quảng Ngãi, như đảo Phú Quý của Bình Thuận…
Không tin đó là sự thật nhưng đó vẩn là sự thật. Không biết lảnh đạo Tp Đà Nẵng có còn quan tâm đến chức năng cảng biển của Tp Đà Nẵng không ?
Có lẽ Đà Nẵng quyết định từ bõ hệ thống cảng biển để chọn con đường kinh doanh du lịch ?

KS Doãn Mạnh Dũng