Kẻ đốt đền hiện đại

Khi đất nước đã bị đốt cháy và trở thành nghèo đói, hồn ma Herostratos lại tinh quái hơn bằng cách chuyển mâu thuẩn do tham nhũng trong nội bộ đất nước thành mâu thuẩn giữa dân tộc và kẻ xâm lược. Anh ta biết khai thác tình yêu đất nước theo bản năng của con người thành sức mạnh bảo vệ thành quả tham nhũng của phe nhóm. Đó là chiến lược ngày càng tinh quái của hồn ma Herostratos. Nhưng khi các nước văn minh chấp nhận chọn sự khai trí dân chúng và thời gian làm quan tòa, thì hồn ma Herostratos sẽ sợ ánh sáng và tự biến mất. Đó là bài học trong hiện tượng tự tan rã của Liên bang Xô Viết.

Đất nước Venezuela đang giàu có, ông Maduro chọn con đường quốc hữu hóa các cơ sở kinh tế với cái lý đem lại quyền lợi cho người vô sản. Thực chất đó chỉ là cái bánh vẽ. Hậu quả Venezuela trở thành nghèo đói, nhiều triệu người vượt biên, chỉ những kẻ cầm súng bảo vệ Maduro thì sống trong nhung lụa.

Ngày 5/2/2019, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nói trong cuộc phỏng vấn với RT :

“Lý do Trump muốn đối đầu với Venezuela là gì? Đó là dầu và sự giàu có của Venezuela – vàng, khí đốt, sắt, kim cương và những tài nguyên khác”.

Ông Maduro đã chuyển mâu thuẩn nội bộ do sự tham nhũng của nhóm ông thành mâu thuẩn giữa nhân dân Venezuela với nước Mỹ. Hy vọng người dân Venezuela và người Mỹ không rơi vào cái bẩy của Maduro.

Ks Doãn Mạnh Dũng