Không nên khuyến khích người dân thành “hiệp sĩ “!

Trên thế giới việc cướp biển thường xuyên xảy ra. Tổ chức hàng hải thế giới IMO luôn luôn khuyên những người đi biển cần phải đề phòng từ xa và chống lại việc để cướp biển áp sát con tàu như sử dụng vòi rồng phun nước, âm thanh, ánh sáng, thông báo với lực lượng chuyên nghiệp gần vùng nước đang hàng hải… Nhưng khi cướp biển đã chủ động cướp được tàu thì mọi người đi biển cần tránh tất cả những hành vi cực đoan,chống đối. Vì sinh mạng của con người là quý hơn những thứ mà chúng cướp.
Vì vậy để chống đối bọn cướp, với những người không chuyên nghiệp chỉ cần quay phim, chụp ảnh, hay nhớ lại các đặc điểm của chúng từ khuôn mặt , áo quần, số xe… để báo lại cho cơ quan chuyên môn là chắc chắn chúng không thể thoát trong xã hội hiện đại này.
Những người dân có tâm, có sức khỏe và muốn tham gia bắt cướp thì cần được đào tạo và đưa vào tổ chức chuyên nghiệp, được trang thiết bị vũ khí thích hợp để thi hành công vụ. Họ phải được bảo hiểm cao khi có rủi ro khi gặp sự không may.
Trước đây ông Đinh La Thăng -cựu Bí thư thành ủy Tp HCM khi đương chức đã đề nghị tái lập đội săn bắt cướp tại TP HCM. Nhưng ý tưởng của ông đã bị mang theo vào nhà tù. Nhờ vậy kẻ cướp đã lộng hành. Mong ông Bí thư mới hành động.
Xã hội không nên khuyến khích những người không chuyên nghiệp tham gia bắt cướp và vinh danh họ là hiệp sĩ hay anh hùng … Nổi đau của gia đình anh Nam và anh Thôi buộc chúng ta nên suy nghĩ lại văn hóa của chúng ta.