Mô hình máy thí nghiệm phát điện bằng dòng hải lưu ở bờ biển miền Trung Việt Nam

Mô hình máy thí nghiệm phát điện bằng dòng hải lưu ở bờ biển miền Trung Việt Nam

Hệ thống giữ ổn định cho máy phát điện là hệ thống gồm 110 cọc ( Hình 5) . Cọc dự kiến có đường kính 30 cm và dài 20 m-30 m được đóng sâu xuống đáy biển. Các thanh ngang và dọc (5m x 5m) giữ vai trò chia lực để hệ thống định vị máy phát điện ổn định. Dự kiến có ba tầng cho hệ thống thanh ngang và dọc .( Hình 6)
Khu vực thượng tầng được nối cọc lên trên mặt nước, lắp đặt máy phát điện và nhà điều hành với mặt sàn 15 m x 40 m và có thể làm 2 -3 tầng. ( Hình 7).

Hệ thống máy thí nghiệm có thể lắp tối đa với 10 trống quay.

 

 

Hình 1 : Trống được bố trí theo từng cặp.

 


Hình 2: Bố trí võ ngoài của trống quay có cánh đón lực thích hợp.

HÌnh 3 : Trống quay nhìn bên ngoài

Hình 4: Bên trong của trống quay có  độ rổng để trống có thể nỗi lơ lững trong nước biển.

 

Hình 5: Nhìn hệ thống máy thí nghiệm từ phía bên trên với 6 trống quay .

 

Hình 5A : Nhìn hệ thống máy thí nghiệm từ phía bên trên với 10 trống quay .


Hình 6 :Nhìn hệ thống máy thí nghiệm từ hướng Tây Nam với 6 trống quay.

 

Hình 6A : Nhìn hệ thống máy thí nghiệm từ hướng Tây Nam với 10 trống quay.

 

Hình 7 : Khu vực đặt rotor,stator và nhà điều hành hệ thống máy phát điện với 6 trống quay

Hình 7 A : Khu vực đặt rotor,stator và nhà điều hành hệ thống máy phát điện với 10 trống quay

Máy thí nghiệm có thể hoạt động trong nhiều năm để thu thập các số liệu chuẩn bị cho máy thương mại trong tương lai gần.

Việc chế tạo máy thí nghiệm như mô hình trên đang thực hiện.

Tác giả tin rằng mô hình trên  sẽ chịu đựng được biến động về thời tiết của khu vực miền Trung Việt Nam.

Tác giả mong được hợp tác với những ai quan tâm và hy vọng bản quyền tác giả được tôn trọng.

KS Doãn Mạnh Dũng