Tiêu chí gì để thành công trong thời đại 4.0 ?

Tiêu chí gì để thành công trong thời đại 4.0 ?

Chúng ta đang sống trong thời đại nối mạng toàn cầu. Những ý tưởng mới được xác nhận rõ ràng bằng thời gian theo giây, phút, ngày, tháng, năm trên mạng. Nếu ý tưởng được cơ quan chức năng cấp Bản quyền thì Bản quyền tác giả được bảo hộ bằng luật pháp. Nếu ý tưởng không đăng ký Bản quyền thì Bản quyền tác giả được bảo hộ bằng đạo đức. Người công bố sau không thể chứng minh ý tưởng mới là của chính mình. Vì vậy sau khi có ý tưởng tốt, bạn cần có thể chất mạnh khỏe để hoàn thành ý tưởng với tài liệu hợp lý trong thời gian ngắn nhất. Vì vậy tiêu chí thứ hai là “Nhanh hơn”.
Mọi ý tưởng đều phải giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn,văn minh hơn, con người yêu con người hơn. Vì vậy ý tưởng của bạn phải có hiệu quả với xã hội hơn. Thực tiển và thời gian là thuốc hiện hình sản phẩm ý tưởng của bạn. Ví dụ, bạn đưa ra giải pháp quản lý xã hội, nhưng giải pháp của bạn chỉ giúp một số ít lợi dụng quyền lực để giàu có, chủ quyền đất nước bị đe dọa…còn đa số nhân dân thì luôn luôn gặp hiểm họa và bần cùng, thì ý tưởng của bạn là thuốc độc .Lịch sử chắc chắn sẽ chỉ rõ bạn là thủ phạm gây tội ác với đất nước. Vì vậy tiêu chí thứ ba là “Hiệu quả với xã hội hơn”.
Ba tiêu chí trên có thể mô tả thành “Tam giác 4.0 ” như sau :

 

Chúc mừng năm mới

Khai bút- mồng 2 Tết – Mậu Tuất – 17/2/2018

KS Doãn Mạnh Dũng