Mô hình tua-bin điện hải lưu ít ảnh hưởng đến thủy sản

Mô hình tua-bin điện hải lưu ít ảnh hưởng đến thủy sản

 Vì những lý do trên, giải pháp cặp trống quay nhận năng lượng ở 2 bên như hình vẽ sau sẽ được ứng dụng ưu tiên.

Mô hình 1 tua-bin nhận năng lượng từ 2 bên của dòng chảy và không cần lưới bảo vệ thủy sản và chắn rác.

 

Mô hình tổ hợp nhiều tua-bin không cần lưới bảo vệ thủy sản và chắn rác

 

Các cặp trống quay sẽ cách nhau khoãng 5 m, như vậy các sinh vật biển dể dàng di chuyển qua hệ thống tua-bin.

Đường kính trống quay và độ sâu của trống quay tùy thuộc tốc độ dòng chảy, độ sâu vùng nước khai thác, nguồn tài chính và sự tiến bộ của giải pháp công nghệ.

Tác giả tin rằng Điện hải lưu sẽ là nguồn năng lượng chính và cực rẽ của Việt Nam trong tương lai gần.

Ks Doãn Mạnh Dũng