Người Mỹ sử dụng giải pháp nào để bảo vệ nền Độc lập của nước Mỹ ?

Điều đó có nghĩa là các quốc gia lớn có tiềm năng về kinh tế và quân sự luôn luôn có xu hướng sử dụng bạo lực để thống trị các quốc gia khác để chiếm đoạt sức lao động cơ bắp, tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên trí tuệ.

 

Một cộng đồng nhỏ như trong bộ tộc có sự khác biệt quan điểm trong xây dựng bộ tộc là chuyện bình thường. Khi trong  bộ tộc có chuyện bất đồng, những người tinh hoa trong  bộ tộc hảy cùng nhau bàn bạc để chọn giải pháp tối ưu sao cho cộng đồng cùng tồn tại và cùng phát triển. Sự chọn lựa giải pháp tùy thuộc nhiều vào cung bậc văn hóa của cả cộng đồng và nhất là giới tinh hoa của bộ tộc. Ngược lại trong  bộ tộc mà ai cũng tự do cầu cứu  bộ tộc khác thì chắc chắn biến  bộ tộc mình thành bãi chiến trường và hậu quả sẽ vô cùng tàn khốc.

Đó là logic mang tính phổ biến trong cộng đồng loài người. Nhưng người Mỹ đã biết tổng kết và đưa tư duy trên thành Luật.

Mục tiêu nền Độc lập của nước Mỹ đó là mọi người “có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc “. Đó là mục tiêu cao đẹp nhất mà loài người hằng mơ ước. Mục tiêu trên đã được ông Hồ Chí Minh nhắc lại trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa vào ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình.

Nhưng giải pháp nào để thực hiện mục tiêu trên. Trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ, ngay câu đầu tiên, người Mỹ đã chỉ ra giải pháp để thực hiện mục tiêu Độc lập của nước Mỹ.

Câu đầu tiên của Tuyên ngôn Độc lập nước Mỹ ngày 4/7/1776 với nguyên văn như sau :

“When in the Course of events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the Powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and the Nature’s God entitle them, a decent respect to the option of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation. “

Ông thuyền trưởng viển dương Nguyển Công Hệ – người nghiên cứu sâu Tuyên ngôn Độc lập nước Mỹ đã dịch như sau :

“Khi trong quá trình tiến hóa của nhân loại, một nhiệm vụ cấp bách đòi hỏi một dân tộc phải đập tan các băng đảng chính trị trong nước mà chúng cấu kết với các băng đảng  nước ngoài khác để giành lại trong các quyền lực trên trái đất, đó là quyền độc lập và quyền bình đẵng mà các quy luật của tự nhiên và tạo hóa ban tặng cho họ, một sự tôn trọng đầy đủ các quan điểm của nhân loại đòi hỏi họ phải công bố những nguyên nhân buộc họ phải tuyên bố độc lập”

Dựa theo câu đầu tiên trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ, Đảng Dân Chủ của nước Mỹ trong 2 năm qua đã cố gắng tìm kiếm bằng chứng về sự “cấu kết ” giữa đương kim Tổng thống Donald Trump và nước Nga để phế truất Tổng thống nhưng đã không có bằng chứng thuyết phục.

Vì vậy câu đầu tiên của Tuyên ngôn Độc lập nước Mỹ đã chỉ ra giải pháp cốt lõi để bảo vệ nền Độc Lập của nước Mỹ.

Ks Doãn Mạnh Dũng