Nghề cắt đầu cá ở Kampuchia

Đầu cá đem chôn làm phân. Thân cá bỏ vô giỏ gần đầy cần xé. Một khúc tre được lòn qua hai quay.Hai người khiêng ra bờ sông và thả cần xé xuống nước giữa hai cái cầu bằng  tre. Một người bước vào cần xé , dùng hai chân đạp để ruột cá lòi ra trôi theo dòng chảy.Thân cá còn lại sạch sẽ, được trộn muối đổ vào các chum để làm mắm bù hốc. Nghề cắt cá,nhìn thì ngon ăn.Nhưng cắt được mươi ngày thì hai tay bị nhớt cá ăn lởm chởm, rổ như kim châm. Tuy vậy, người nghèo nhất tại Kampuchia  nhờ nguồn cá tại sông MêKông mà vẩn có thể duy trì cuộc sống.Nếu Lào xây dựng đập Xayaburi, thì người căm ghét nhất chắc chắn là người nghèo tại Kampuchia, rồi sau đó mới đến Việt Nam. Vì việc xây đập làm cắt các nguồn thức ăn và cá con từ đầu nguồn. Sự thay đổi môi trường trên sẽ gây ra khốn khổ cho hàng triệu con người. Việc xây đập sẽ tạo năng lượng cho người Lào, nhưng đó sẽ là phát đại bác bắn vào tình hữu nghị giữa người Lào với người Kampuchia và Việt Nam.Hơn nữa, trong lịch sử Lào, khi người Lào gặp hoạn nạn thì người bạn tốt nhất của người Lào chính là người Kampuchia và Việt Nam. Người Lào nên cân nhắc lợi ích trước mắt và lâu dài.KS Doãn Mạnh Dũng