Quốc hội Việt Nam cần có Luật như Singapore : ngăn chặn nước ngoài can thiệp  – KS. Doãn Mạnh Dũng

Theo VOV, Quốc hội Singapore hôm 4/10/2021 đã chính thức thông qua dự luật ngăn chặn nước ngoài can thiệp sau phiên tranh luận kéo dài 10 tiếng tại Hạ viện. “Dự luật này nhằm giải quyết một mối đe dọa nghiêm trọng liên quan đến an ninh và chủ quyền quốc gia của chúng ta”, Bộ trưởng Pháp luật và Nội vụ Singapore K. Shanmugam phát biểu trước Quốc hội nước này, báo Strait Times đưa tin. “Và đây là những điều rất quan trọng để đảm bảo người dân Singapore được tiếp tục tự lựa chọn cách chúng ta quản lý và sinh sống trên đất nước này”.

Với nước Mỹ hiện đại hôm nay, các chính trị gia cũng thường xuyên bị truyền thông quan tâm về mối quan hệ của cá nhân với nước ngoài trong cách kiếm tiền hay nhận sự hổ trợ của nước ngoài để có quyền lực như bôi nhọ nhau khi tranh cử và thậm chí nghi ngờ nước ngoài tìm cách can thiệp hệ thống bầu cử bằng điện tử.

Không ít các giáo sư, tiến sĩ , các nhà quân sự của Mỹ đã bị phát hiện nhận tiền từ Trung Quốc mà cung cấp bí mật quốc gia nước Mỹ.

Những người dựng  nền văn minh Mỹ cũng sớm nhận ra sự nguy hiểm có thể gây ra hổn loạn nước Mỹ nên câu đầu tiên của Tuyên ngôn Độc lập nước Mỹ ngày 4/7/1776 với nguyên văn như sau :

“When in the Course of events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the Powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and the Nature’s God entitle them, a decent respect to the option of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation. “

Bản dịch như sau :

“Khi trong quá trình tiến hóa của nhân loại, một nhiệm vụ cấp bách đòi hỏi một dân tộc phải đập tan các băng đảng chính trị trong nước mà chúng cấu kết với các băng đảng  nước ngoài khác để giành lại trong các quyền lực trên trái đất, đó là quyền độc lập và quyền bình đẵng mà các quy luật của tự nhiên và tạo hóa ban tặng cho họ, một sự tôn trọng đầy đủ các quan điểm của nhân loại đòi hỏi họ phải công bố những nguyên nhân buộc họ phải tuyên bố độc lập”

Chuyện Singapore, ngày 4/10/2021 chính thức thông qua dự luật ngăn chặn nước ngoài can thiệp là quay lại câu đầu tiên Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ ngày 4/7/1776.

Người Việt Nam hiểu rất rõ, khi trong làng có chuyện, những người tài trong làng hảy cùng nhau thương lượng để vượt qua. Nếu ai cũng đi cầu cứu làng bên thì tất yếu biến làng mình thành bãi chiến trường. Những kẻ đi cầu cứu làng bên, thực ra họ chẵng yêu ai mà chỉ yêu cá nhân họ. Điều đó không chỉ đúng trong thời loạn mà cả trong thời bình khi chấp nhận cùng cạnh tranh lành mạnh để phát triển kinh tế đất nước. Hiện không ít doanh nghiệp Việt Nam sử dụng nguồn tài chính của nước ngoài để kinh doanh và gây sự hổn loạn trong cạnh tranh ở Việt Nam. Từ kinh tế , tất yếu dẩn đến lũng loạn chính trị .Vì vậy Quốc hội Việt Nam cần có dự luật như Singapore ngăn chặn nước ngoài can thiệp./.