Cơ cấu hộp chuyển đổi hướng quay – KS. Doãn Mạnh Dũng

Cơ cấu hộp chuyển đổi hướng quay – KS. Doãn Mạnh Dũng

Dòng thủy triều có 2 chiều khi nước lên và nước xuống. Máy phát điện sử dụng “trống quay” nhận năng lượng khi thủy triều lên và cả khi thủy triều rút nên có 2 chiều quay. Để thuận lợi cho hệ thống hộp số, hộp tích hợp động năng và quay máy phát điện nên cần hộp đổi hướng quay trước khi sử dụng. Hay nói cách khác, đây là bộ lọc để đồng bộ hướng quay. Hộp chuyển đối hướng quay được đặt sau bộ ly hợp và trước hộp số tăng số vòng quay.

Hộp chuyển đổi hướng quay  gồm 2 trục : trục 1  có bánh răng hình nón ở đầu trục. Trục 1 nhận động năng vào theo 2 chiều ngược nhau.  Trục 2 có 2 bánh răng bánh răng hình nón tự do quay trên trục.

Giữa 2 bánh răng hình nón có khớp trược dọc theo trục 2 và quay theo trục. Cần gạt 8 đưa khớp trượt sang trái hay phải giúp trục 2 quay theo  chiều mong muốn. Vòng bi ly hợp 1 chiều số 7,  giúp trục 2 luôn luôn quay theo 1 chiều định sẳn./.