Sự khác biệt ý tưởng Máy phát điện bằng dòng hải lưu ở Việt Nam và thế giới

Sự khác biệt ý tưởng Máy phát điện bằng dòng hải lưu ở Việt Nam và thế giới

Điều quan trọng nhất hay gọi là góc khuất của nghiên cứu này là ở bờ biển miền Trung Việt Nam có dòng hải lưu cả tầng mặt và tầng đáy gần như chỉ có một chiều theo hướng Bắc xuống Nam. Đây là sự khác biệt giữa dòng hải lưu tại miền Trung Việt Nam và các dòng hải lưu trên thế giới. Chúng lại mang rất nhiều năng lượng từ Bắc Cực về Xích đạo.
Nguyên nhân cơ bản là do địa thế đặc biệt của bờ biển từ Nhật, Trung hoa đại lục và bờ biển miền Trung Việt Nam. Bờ biển miền Trung có sự đồng dạng với bờ biển đông nam nước Mỹ – khu vực Florida. Nhưng vì bán đảo Florida đã chắn dòng hải lưu từ Bắc cực về bờ biển Mississippi. Vì vậy bờ biển Mississippi đón rất ít năng lượng so với bờ biển Đồng bằng Sông Cữu Long. Vì các địa điểm khác trên thế giới không có tài nguyên năng lượng dòng hải lưu chảy một chiều như miền Trung Việt Nam nên các nhà khoa học trên thế giới không chú ý đến mô hình Máy phát điện cho dòng hải lưu chảy một chiều.

 

 

Hình : Helios GEM được giới thiệu tháng 2 năm 2012 tại Hà Nội với 1 cụm gồm 200 chiếc 

 

Hình : Mô hình kết nối Máy phát điện dưới đáy biển của Helios Gem 

 

 

Hình : Hệ thống nhiều mô-đun đặt dưới đáy biển và kết nối với nhau

Hình : Hệ thống với Rotor và Stator nằm trên mặt nước, nhưng cần có hệ thống đưa cách quạt theo hướng của dòng hải lưu.

 

Hình : một hệ thống đặt dưới đáy biển. 

Việc đề xuất mô hình Máy phát điện bằng dòng hải lưu một chiều là xuất phát từ thực tế tài nguyên biển của Việt Nam. Với các chuyên gia trong ngành hàng hải hay đánh bắt thủy sản Việt Nam đều biết rất rõ dòng chảy tầng mặt ở bờ biển miền Trung Việt Nam. Nhưng nói một cách công bằng rằng rất ít nghiên cứu của Việt Nam về dòng tầng đáy sát bờ biển miền Trung Việt Nam. Bằng thực nghiệm và lý thuyết về lực quán tính Côriolic chúng tôi tin rằng luôn luôn có sự tồn tại dòng tầng đáy trong 365 ngày trong năm, chảy gần bờ biển miền Trung theo hướng từ Bắc xuống Nam. Trong quá trình tính toán, chúng tôi thấy rằng năng lượng của dòng tầng mặt là năng lượng chính để phát điện nhưng sự cùng hướng của dòng tầng đáy đã giúp việc thiết kế và khai thác nguồn năng lượng dòng hải lưu thêm nhiều thuận lợi.
Mọi việc đều mới bắt đầu, nhưng chúng tôi hoàn toàn tin rằng đây là một lợi ích vô cùng to lớn đối với Việt Nam.
KS Doãn Mạnh Dũng