Singapore và Mỹ bảo vệ nền độc lập như thế nào ?

Lời đầu tiên trong Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ đã sớm xác định : “Khi trong quá trình tiến hóa của nhân loại, sự đòi hỏi tất yếu cho một dân tộc là phải đập tan các băng đảng chính trị mà chúng cấu kết chúng với băng đảng nước ngoài để giành lại trong những quyền lực của trái đất , quyền độc lập và bình đẵng mà các quy luật tự nhiên và Thượng đế đã ban cho loài người , một sự tôn trọng đầy đủ đối với các quan điểm của nhân loại đòi hỏi dân tộc đó phải tuyên bố những nguyên do buộc họ chọn sự độc lập. “. Để có sự đồng thuận trong nước, người Mỹ khi lập nước đã chấp nhận : 5 lá phiếu của người da đen bằng 3 lá phiếu của người da trắng. Như vậy việc “các băng đảng chính trị mà chúng cấu kết chúng với băng đảng nước ngoài” là phải tuyệt đối ngăn cấm, vì con đường đó sẽ biến nước Mỹ thành bãi chiến trường . Tư tưởng phân biệt chũng tộc khi đó được dung hòa . Nhưng ở nước Mỹ hiện đại hôm nay, bất cứ ai bị xác định có hành vi cấu kết với nước ngoài sẽ bị loại ngay ra khỏi Nhà trắng. Vị cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn của đương kim Tổng thống Donal Trump và con trai trưởng của Tổng thống cũng không được miển trừ. Còn tư tưởng phân biệt chủng tộc ngày càng bị lên án gay gắt. Vị cố vấn trưởng Steve Bannon về chiến lược của đương kim Tổng thống cũng buộc phải ra đi vì có quan điểm phân biệt chủng tộc.
Như vậy với các cường quốc văn minh, việc cấu kết với các tổ chức chính trị nước ngoài là không thể tha thứ. Việc phân biệt chủng tộc là không thể chấp nhận trong nền văn minh.
Nhưng ở Việt Nam, tháng 5/2014 khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải dương 981 vào xâm phạm chủ quyền Việt Nam thì các đoàn “tham quan ” của Việt Nam vẩn sang Trung Quốc học tập.
Tư duy chọn cán bộ trên cơ sở vùng miền là mang bản chất phân biệt chủng tộc. Đó là tàn dư của thực dân Pháp chia rẽ Việt Nam thành Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ để cai trị.
Việt Nam đã có chủ trương : Dân giàu , Nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Như vậy Dân giàu , Nước mạnh là mục tiêu. Giải pháp thực hiện là Công Bằng,Dân chủ, Văn Minh.
Để có công bằng, mọi việc phải công khai trừ những yếu tố quốc phòng.Gần đây mới lộ ra các hợp đồng BOT giữa Nhà nước và các doanh nghiệp đều đóng dấu “Mật”. Bản chất của sự tham nhũng là không Dân chủ và Văn minh trong xã hội. Khi người dân được toàn quyền chọn người lảnh đạo thì chắc chắn tham nhũng phải biến mất.
KS Doãn Mạnh Dũng