Trung Quốc bỏ phiếu lên án Nga xâm lược Ucraina !  KS. Doãn Mạnh Dũng

Trung Quốc bỏ phiếu lên án Nga xâm lược Ucraina !  KS. Doãn Mạnh Dũng

Ngày 26/4/2023, tại Liên Hiệp Quốc , Nghị quyết A/RES/77/284 đã được thông qua với 122 phiếu thuận, 18 quốc gia bỏ phiếu trắng và 5 bỏ phiếu chống.Tất cả các quốc gia thuộc khối ASEAN lần đầu tiên, thống nhất bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết có liên quan đến cuộc xung đột diễn ra ở Ukraine.

Bản kết quả bõ phiếu tại Liên Hiệp Quốc ngày 26/4/2023

Trung Quốc và Việt Nam  ủng hộ nghị quyết trên của Liên Hợp Quốc trong đó có phần nêu rõ hành động “Nga xâm lược ở Ukraine”.

Phải chăng Trung Quốc đã bắt đầu bước vào kỹ nguyên mới với “Văn minh đạo” ?

“ Văn minh đạo “ là con đường giúp Trung Quốc trở thành cường quốc văn minh trên thế giới, là tấm gương cho các nước Đông Nam Á từ giã các chế độ bạo lực  với tư duy “ Bá đạo” hay  “Vương đạo”. Trung Quốc đã bước đầu có những thành công tạo ra sự đa cực bằng sự cạnh tranh trong hàng hóa và dịch vụ. Đó là hành vi văn minh giúp con người tiến đến văn minh. Nước Nga chọn con đường đa cực bằng bạo lực là một hành trình trở về hoang dã, tự cô lập nước Nga với các dân tộc trên thế giới.

Số phận đã đưa tôi lưu học ở Trung Quốc thời Cách mạng văn hóa 1965-1966. Nhìn người Trung Quốc giết nhau, tôi hiểu Trung Quốc cần một nhà tư tưởng mới.

Ý nghĩa của kiếp người ngắn ngủi, không phải có được quyền lực, vật chất và tình dục theo ước muốn, mà cần để lại cho hậu thế sản phẩm lao động có thể sử dụng để tạo ra hạnh phúc cho gia đình, đất nước và  nhân loại.

Lá phiếu của Việt Nam ủng hộ Liên Hiệp Quốc lên án hành vi Nga xâm lược Ucraina là góp phần bảo vệ chính chủ quyền của Việt Nam, kêu gọi các cường quốc cần tôn trọng chủ quyền của các nước nhỏ, đó là hành vi hướng đến nền văn minh của loài người.

Bạo lực để có chính quyền, tất yếu phải dùng bạo lực giữ chính quyền. Dùng bạo lực giữ chính quyền tất yếu tham nhũng và tất yếu dẩn đến chiến tranh.

Loài người đã hiểu rằng, tiêu chí hành trình đến văn minh là hôm nay con người phải biết yêu con người hơn ngày hôm qua và ngày mai cuộc sống vật chất sẽ tốt hơn ngày hôm nay./.