Tuyên ngôn Độc lập 1945 và Hiến pháp 1946 là tài sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam – KS Doãn Mạnh Dũng

Tuyên ngôn Độc lập 1945 và Hiến pháp 1946 là tài sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam – KS Doãn Mạnh Dũng

Năm 1991, khi đất nước vừa mở cửa, tôi được  tham gia một doanh nghiệp liên doanh giữa Việt  Nam và Anh tại Luân đôn. Khi ở nước Anh, tôi tình cờ gặp một vị đại tá của Việt Nam Cộng Hòa, định cư ở xứ sở sương mù này. Ông là em vợ của tướng Nguyễn Ngọc Loan – người cầm súng bắn một chiến sĩ đặc công tại Sài Gòn năm 1968. Vị đại tá chân tình hỏi tôi về Hồ Chí Minh. Tôi cho rằng, sau 80 năm bị thực dân Pháp xâm lược, Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 và Hiến Pháp 1946 đã thay đổi vị thế của Việt Nam trên thế giới. Đó là sự cống hiến vô cùng to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam. Chính Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 và Hiến Pháp 1946 đã tập hợp được giới tinh hoa Việt Nam tham gia kháng chiến chống Pháp. Có lẽ vì câu chuyện trên, nên nhiều năm sau, khi có dịp về Sài Gòn, vị đại tá nọ đã tìm gặp tôi để hàn huyên.

Trong tình thế khó khăn khi  Pháp tìm cách quay lại đô hộ Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói : “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Mục tiêu và khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất rõ ràng trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 và trong Hiến Pháp 1946, đó là điều “bất biến”, còn giải pháp là “vạn biến”. Mọi giải pháp chỉ là “phương tiện” để “đạt mục tiêu”. Rất tiếc, không ít người Việt Nam đã nhầm lẩn giữa “Mục tiêu” và “Phương tiện”. Đó là nguyên nhân sâu xa đã dẩn đến sự phát triển chậm về kinh tế của đất nước Việt Nam, nhận thức sự chuyển biến trên thế giới thiếu chính xác, cũng như sự tha hóa của các quan chức và đạo đức xã hội hôm nay.

Tác giả tin rằng : Không phải lỗi hệ thống, mà người Việt Nam đã nhầm lẩn giữa “Mục tiêu” và “Phương tiện” khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh.

Học thuyết “đấu tranh giai cấp ” không phải là “Mục tiêu” mà chỉ là “Phương tiện” khi các điều kiện chủ quan và khách quan ở Việt Nam chưa hoàn chỉnh để đón nhận Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mục tiêu của người Việt Nam rất rõ ràng : Ngày hôm nay con người biết yêu con người hơn ngày hôm qua và ngày mai cuộc sống vật chất sẽ tốt hơn ngày hôm nay.

Nhân ngày sinh nhật lần thứ  133 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin đôi lời thay nén hương để ghi lại sự cống hiến  vô cùng to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước Việt Nam ./.