Vĩnh biệt người cộng sản Nguyễn Tường Lân.                                      KS Doãn Mạnh Dũng

Vĩnh biệt người cộng sản Nguyễn Tường Lân.                                      KS Doãn Mạnh Dũng

Ông Nguyễn Tường Lân

Ông Nguyễn Tường Lân vốn là Thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải thời giữa thập niên 1980. Khi đó tôi chỉ là cán bộ của Công ty Vận tải Biển Việt Nam được giao nhiệm vụ tổ chức đưa gạo từ Tp Hồ Chí Minh ra Bắc để cứu đói nên có cơ hội tiếp cận với ông Nguyễn Tường Lân.

Trong ngành Giao thông vận tải, nhiều người ca ngợi tấm gương trong sáng của ông Nguyễn Tường Lân. Để hiểu một cán bộ, bạn chỉ cần biết người cán bộ đó và gia đình họ thực sự đang sống bằng đồng tiền từ đâu và chuyện bản năng . Hai yếu tố trên là tử huyệt chỉ rõ bản chất thật của con người.

Có thể nói, ông Nguyễn Tường Lân là tấm gương lớn cho thế hệ thanh niên chúng tôi thời đó. Một lần may mắn được ngồi ăn cơm cùng ông Nguyễn Tường Lân và thuyền trưởng Tuyền. Ông Tuyền  hỏi ông Nguyễn Tường Lân  những kỹ niệm ngày đầu  từ chiến khu về tiếp quản Hà Nội năm 1954.

Ông  Nguyễn Tường Lân kể :

Tôi hồi trẻ đẹp trai, đang đi đường thì có một cô gái điếm đi theo. Tôi hỏi, tại sao cô lại chọn nghề này và  khuyên cô nên chọn nghề lương thiện. Tôi tặng cô ta số tiền tương đương một tháng lương để giúp cô hoàn lương.

Ông kể, khi nhắc lại chuyện trên lại thấy cuộc đời vui hơn vì đã giúp được một người lạc đường. Sự chân tình của ông Nguyễn Tường Lân làm chúng tôi xúc động và hiểu sự trong sáng  thánh thiện của những người thật sự là cộng sản.

Trong ngành hàng hải khi nhắc đến ông Nguyễn Tường Lân thì chỉ có sự kính trọng về nhân cách của một người cộng sản.

Hôm nay được tin ông Nguyễn Tường Lân ra đi về cõi vĩnh hằng, xin đôi lời thay nén hương để  vĩnh biệt một nhân cách lớn mà tôi kính trọng./.