Chúc mừng Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện Việt- Nhật.             KS Doãn Mạnh Dũng

Chúc mừng Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện Việt- Nhật.             KS Doãn Mạnh Dũng

Tiếp theo Hiệp ước Đối tác  chiến lược toàn diện với Mỹ ngày 10/9/2023, ngày 27/11/2023 Việt- Nhật đã ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Như vậy mối quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ, Nhật, Nam Hàn đã trở thành mối quan hệ cùng vận mệnh.

Việt Nam từ hôm nay không còn đơn độc đối phó với các thế lực ngoại xâm. Vấn đề tự do hàng hải Biển Đông sẽ được tôn trọng, ngư dân Việt Nam sẽ an toàn hơn ngay trên ngư trường của Việt Nam.

Thế cờ phát triển của Việt Nam ngày càng thuận lợi, nhiều người già Việt Nam không thể tưởng tượng Việt Nam đã đạt được những bước tiến dài trong đối ngoại.

Vấn đề còn lại của Việt Nam là cần điều chỉnh văn hóa phát triển của Việt Nam. Để tiến đến văn minh, mỗi cá nhân đều cần vượt qua chính mình để thoát ra văn hóa thời chiến để đón nhận và hòa nhập vào văn hóa thời bình. Văn hóa thời chiến là tập trung mọi nguồn lực để thắng giặc, còn văn hóa thời bình là phát huy mọi sáng tạo của cá nhân để đa dạng hàng hóa và dịch vụ với chất lượng ngày càng tốt hơn, giúp từng cá nhân , từng gia đình thoát nghèo, giúp xã hội phát triển ổn định để con người biết yêu con người hơn ngày hôm qua và ngày mai cuộc sống sẽ tốt hơn về vật chất và tinh thần.

Chúng ta hảy chọn sự đối thoại và khoan dung. Chúng ta cần điêu chỉnh lại từ suy nghĩ đến hành vi để người Việt Nam vui khi gặp nhau và tự hào đã góp chút sức nhỏ của mình cho đất nước trong những ngày tháng lịch sử này.

Hảy học tập tinh thần Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu là học để cống hiến cho sự công bằng và thịnh vượng của đất nước và xa dần tư duy chiếm đoạt của thời hoang dã. /.