Vĩnh biệt nhà tình báo vĩ đại – Mười Hương

 

Nhưng đời ông vẩn còn trăn trở với câu hỏi của ông Lê Đức Thọ.

Ông xúc động, ứa nước mắt kể với tôi :

“Ra tù, gặp ông Lê Đức Thọ. Ông Lê Đức Thọ hỏi :

– Tại sao Ngô Đình Diệm không bắn anh ? “

Chính lời của ông Lê Đức Thọ hỏi ông Mười Hương đã buộc tôi suy nghĩ về khái niệm của một xã hội  văn minh mới. Một xã hội mà chúng ta tìm kiếm, không chỉ có vật chất tốt hơn mà điều quan trọng hơn là trong xã hội đó con người biết yêu con người hơn!

Khi con người thực sự biết yêu con người, mọi luật lệ của xã hội đó sẽ hợp lý và được nhân dân ủng hộ. Đó là nền tảng tồn tại của một chính quyền, một chính quyền mà ông Mười Hướng đã dám hy sinh cả cuộc đời. Trong xã hội mới đó, từng con người đều chọn lựa sự lương thiện. Đó là nền tảng của mọi sự văn minh.

Hôm nay ngày 17/6/2020, ngày tiển ông Mười Hương về với tổ tiên, đôi dòng thay nén nhang kính viếng. Với tôi, ông là tấm gương của mọi thời đại.

Nhớ ông nhiều !

Kính,

 

KS Doãn Mạnh Dũng