Vẩn còn hy vọng tìm vết tích các nạn nhân tàu Vinalines Queen

Vẩn còn hy vọng tìm vết tích các nạn nhân tàu Vinalines Queen

Từ nơi tàu chìm đến nơi vớt được anh Hùng là 350 km. Như vậy dòng chảy từ đông sang tây ở eo Luzon có tốc độ khoãng 70 km/ngày. Vì tàu chìm 0700h 25/12/2011 và anh Hùng được tìm thấy vào 1030h ngày 30/12/2011.
Với trường hợp cụ thể của anh Hùng, chúng ta tin rằng các vật nổi tại nơi tàu chìm đều di chuyển từ đông sang tây eo Luzon.
Nghiên cứu bản đồ dòng chảy và gió tháng 12, ta thấy dòng chảy có đường màu đen và gió sẽ đưa các vật nổi từ phía tây eo Luzon về bờ biển Việt Nam.

Nghiên cứu bản đồ về vệt di chuyển của vật nổi trong tháng 12 ở biển Đông ta thấy vật nổi từ phía tây eo Luzon sẽ trôi về bờ biển miền Trung và Nam Bộ của Việt Nam.


Với các cứ liệu trên, chúng ta nên cảnh báo với các ngư dân và tàu thuyền qua biển Đông Việt Nam có thể gặp thi thể hoặc vết tích nổi còn lại của tàu Vinalines Queen.

Thời gian hy vong có thể tìm được vật nổi từ tàu Vinalines Queen trong khoãng tháng 1/2012.

 KS Doãn Mạnh Dũng