Xây dựng cảng Kê Gà

 Về phương án vận tải khi chưa có cảng Kê Gà, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoàn thiện phương án duy tu, bảo dưỡng kết hợp với cải tạo tuyến đường TL 725 và TL 769. Bộ Giao thông vận tải phải phê duyệt phương án trong tháng 9/2011. Sau khi phương án được phê duyệt, TKV chủ động cân đối hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện duy tu, bảo dưỡng kết hợp với cải tạo 2 tuyến đường này theo tiến độ đã được duyệt. Còn đối với tuyến đường quốc lộ 20 đoạn nối từ tỉnh Đồng Nai đến tỉnh Lâm Đồng, Bộ Giao thông vận tải triển khai đầu tư dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao; đồng thời nghiên cứu việc sắp xếp các trạm thu phí trên tuyến, mức thu phí và các cơ chế đặc thù khác để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Cảng Kê Gà có chiều dài 2,3 km với tổng diện tích 366 ha; trong đó 70 ha trên đất liền và 296 ha mặt nước biển với tổng vốn đầu tư cả 3 giai đoạn của dự án khoảng trên 1 tỷ USD. Riêng giai đoạn 1 có vốn đầu tư khoảng 4.100 tỷ đồng.  Theo tính toán trước đó, tổng vốn đầu tư cả 3 giai đoạn có thể tăng lên khoảng 20.000 tỷ đồng (trên 1 USD), so với dự kiến ban đầu khoảng 700 triệu USD. Cảng Kê Gà hình thành sẽ rút ngắn cung đường, giảm chi phí vận chuyển hàng hoá của các dự án bôxit nhôm.

Phương Dung ( Nguồn : http://dvt.vn/20110907071545444p0c69/day-nhanh-tien-do-gpmb-du-an-xay-dung-cang-ke-ga.htm)