Anh đang thuyết phục Mỹ thực hiện vai trò lảnh đạo thế giới

Anh đã rời EU nên các chính sách của Anh không bị ràng buộc vì sự đồng thuận của các nước khác trong EU. Với truyền thống và ý chí luôn luôn lảnh đạo thế giới, bà May chắc chắn sẽ có những chiến lược khôn ngoan để thuyết phục ông Trump và Đảng Cộng Hòa vừa thực hiện “American first” vừa dẩn dắt cả nhân loại.
Việt Nam sống cạnh một cường quốc lớn là Trung Quốc, chúng ta mong có quan hệ láng giềng tốt với họ nhưng không mong họ dẩn dắt thế giới này vì con đường đi của họ chẵng khác chuyến đi thỉnh kinh của Đường Tăng đầy mùi thịt người và tham nhũng kể cả khi đến đất Phật.
Thế giới biến động, nhưng đó là sự biến động để công bằng hơn, nhân văn hơn trong thương mại toàn cầu. Đó không phải là cơ hội dành cho những kẻ thích dùng sức mạnh và cả sự khôn vặt, lười biếng, sản xuất những thứ hàng độc hại hay lãng phí tài nguyên để kiếm lời.
Những cái đầu đủ thông minh đang tìm cách tái cơ cấu hệ thống thương mại toàn cầu và cả Liên hiệp quốc .
Điều quan trọng nhất, giới tinh hoa của Việt Nam đã sẵn sàng chưa để cải cách và chấn hưng đất nước !
KS Doãn Mạnh Dũng