Học nền văn minh của đất Nam Bộ để thoát tham nhũng.            KS Doãn Mạnh Dũng

Học nền văn minh của đất Nam Bộ để thoát tham nhũng.            KS Doãn Mạnh Dũng

Hôm nay 20/11/2023 là ngày nhà giáo Việt Nam. Tôi nhớ đến  thầy Nguyễn Đình Chiểu ( 1822-1888)  đã sáng tác hình tượng Lục Vân Tiên- con người anh hùng, dũng cảm, chính trực,tôn trọng người khác, có tấm lòng lương thiện, không màng danh lợi và trọng đạo lý làm người.

Lịch sử đặc biệt của Nam Bộ đã sinh ra Nguyễn Đình Chiểu  với hình tượng người anh hùng Lục Vân Tiên, đó là tấm gương để dạy cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Vân Đồng từng nói :

  • Nguyễn Đình Chiểu là ngôi sao, càng nhìn càng thấy sáng.

Nếu so sánh về sự tiến hóa , đất Nam Bộ xưa đã để lại những hình tượng bất ngờ kể cả trong xã hội hiện đại. Để một xã hội tiến hóa đến văn minh, xã hội đó phải bao gồm nhiều con người ham học và muốn đóng góp cho xã hội, giúp người khó khăn, chống kẻ bạo lực cướp bóc.

Chúng ta hảy xem các mốc thời gian lịch sử để thấy đất Nam Bộ đã sớm tiếp cận nền văn minh.

Khi Pháp xâm lược Việt Nam năm 1883, đất Nam Bộ là vùng đất thuộc địa trực thuộc Pháp. Còn miền Bắc Việt Nam là vùng nữa thuộc địa và miền Trung là vùng được điều hành từ chế độ Phong kiến nhà Nguyễn.

Năm 1911 cách mạng Tân Hợi, lật đổ chế độ Phong Kiến Mãn Thanh.

Năm  1917 cách mạng tháng 10 Nga, lật đổ chế độ Phong kiến Nga hoàng và hình thành chế độ Xô Viết.

Như vậy tuổi trẻ của Nguyễn Đình Chiểu đã tiếp cận với văn minh Pháp. Với sự khác biệt rất lớn về thời gian tiếp cận văn minh châu Âu, vùng  đất Nam Bộ vượt xa Nga và Trung  Quốc.Tại Việt Nam,  vùng đất Nam Bộ có sự nhận thức về xã hội cũng khác vùng đất Bắc Bộ và khắc nghiệt nhất là vùng đất Trung Bộ.

Cùng thời gian sinh thời của thầy Nguyễn ĐÌnh Chiểu (1822-1888)  khó mà tìm được  tác phẩm của giới tinh hoa Bắc Hà viết được hình tượng  người hùng như Lục Vân Tiên, con người học tập để cống hiến vì tiến bộ của xã hội.

Chính sự nhập khẩu không kiểm soát “Học thuyết chiếm đoạt” từ chế độ Phong kiến Nga hoàng và Phong kiến Mãn Thanh … đã hình thành và phát triển ngày càng nhiều nạn tham nhũng trong xã hội Việt Nam.

Nhân ngày 20/11/2023, đôi dòng ngắn này , mong muốn xã hội Việt Nam nên học nền văn minh của đất Nam Bộ với hình tượng Lục Vân Tiên của thầy Nguyễn Đình Chiểu./.