Cùng Quốc hội bàn về kiểm soát quyền lực . KS Doãn Mạnh Dũng

Cùng Quốc hội bàn về kiểm soát quyền lực . KS Doãn Mạnh Dũng

Bản tin thời sự VTV1 19:00 h ngày 08/6/2023 đưa tin các đại biểu Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng về cách kiểm soát quyền lực. Tôi lắng nghe câu hỏi của đại biểu Quốc hội và trả lời của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Nội dung trả lời của Phó Thủ tướng bao gồm sự phân quyền và giám sát. Đó là những kiến thức cơ bản trong sách quản lý xã hội. Xã hội Việt Nam hôm nay đã chấp nhận nền kinh tế thị trường. Vì vậy cần xác định rõ ràng mọi công dân muốn làm giàu thì hảy lập doanh nghiệp để kinh doanh. Việc tham gia quyền lực là cơ hội để cống hiến cho đất nước.

Để khuyến khích nhân tài tham gia xây dựng đất nước, Quốc hội cần xác định mức lương cho các quan chức có cuộc sống vào diện trung lưu trong mặt bằng kinh tế của đất nước, để các quan chức yên tâm làm việc lâu dài trong bộ máy quyền lực của đất nước.

Nhưng để tránh kẻ cơ hội tham gia quyền lực để kiếm danh, quyền, vật chất và tình dục, thì Quốc hội cần đưa vào Hiến pháp và Luật pháp về nghĩa vụ của các quan chức là phải công bố tài sản cá nhân trước khi nhận chức vụ và  khi rời chức vụ.

Tài sản cá nhân là sự thật về sự liêm chính của một quan chức. Sự thật giúp con người đoàn kết và tin nhau để cùng xây dựng một đất nước Việt Nam giàu và mạnh./.