Để chống tham nhũng, nên sửa lại lời bài Quốc tế ca !

Tôi cho rằng, lời bài hát với mệnh đề “Đấu tranh này là trận cuối cùng ”có thể gây ngộ nhận cho những người đảng viên. Để một Chính quyền tồn tại cần rất nhiều sự nổ lực của mọi thành viên trong xã hội để sản xuất hay làm dịch vụ, để chống ngoại xâm và cả dịch bệnh. Chính phủ kiến tạo Nguyễn Xuân Phúc đã và đang làm tốt việc chống dịch bệnh nên tạo sự ổn định và phát triển kinh tế Việt nam.

Từng cá nhân đảng viên, phải vượt qua chính mình từ sức khỏe đến sự khiếm khuyết của trí tuệ, từ sự thiếu vắng các kỹ năng để có những kỹ năng giỏi. Người đảng viên phải học thật để có bằng cấp thật. Người đảng viên không thể vi phạm quy chế thi cử, vì đó là sự lừa dối. Làm người nấu ăn, phải có trí tuệ và kỹ năng để tạo ra món ăn ngon mà mọi người mong đợi. Làm nhà văn thì cần có sách bán để tự kiếm sống. Sách được viết mà phải sử dụng tiền thuế của dân để mua thì đó là sử dụng quyền lực để kiếm sống. Làm nhà báo phải có bài viết phản ảnh sự thật, hướng con người đến văn minh … chứ không thể là viết theo lệnh của ông chủ nhà báo để buộc doanh nghiệp bõ tiền tham gia quảng cáo hay lừa dối người tiêu dùng. Làm nhà khoa học phải chịu trách nhiệm với dự án mà mình đề xuất hay ủng hộ. Vì mỗi dự án là một sản phẩm tư duy. Khi dự án sai, có nghĩa người đề xuất không phải là nhà khoa học mà là người đang học làm khoa học. Làm nhà chính trị cần có năng lực chính trị. Nhà chính trị không thể cho rằng mọi đảng viên đều tham nhũng, nếu bắt hết thì không còn người làm việc hoặc cho rằng các quan chức vi phạm Hiến pháp thì phê bình, còn dân vi phạm Hiến pháp thì xử lý theo Luật ! Nên xác định chính trường là nơi cống hiến cho cộng đồng, chứ không phải là nơi kiếm quyền lực để chiếm đoạt danh,vật chất hay dục vọng.

Vì lẽ trên, mệnh đề “Đấu tranh này là trận cuối cùng” nên sửa thành “Đấu tranh này là trận bắt đầu”. Như vậy mọi đảng viên cộng sản ý thức hơn là cần vượt qua chính mình để có cuộc sống cống hiến chứ không phải cuộc sống hưởng thụ.

Trong khi chờ đợi bài Đảng ca cho người cộng sản Việt Nam, nên sửa lại hai chữ “cuối cùng ” thành “bắt đầu” trong bài “Quốc tế ca” để giáo dục mọi đảng viên cộng sản cần làm người lương thiện trước khi làm người cộng sản.

Ks Doãn Mạnh Dũng