Hội đồng khoa học Nhà nước cần kiểm tra hiệu quả đê chắn sóng cảng Dung Quất và dự án Kênh Quan Chánh Bố

Từ năm 1997 tôi đã viết phản biện chứng minh rằng sau khi xây dựng đê chắn sóng như mô hình hiện nay thì cảng xuất sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất bị lấp càng nhanh hơn.

Vấn đề hôm nay, đâu phải tìm ra ai sai, ai đúng mà điều quan trọng hơn là chúng ta phải thấy được nguyên nhân khoa học: quy luật bồi lấp của bờ biển miền Trung Việt Nam và miền Nam Việt Nam nếu chúng ta thực lòng muốn vươn ra biển lớn.

Vì không hiểu quy luật bồi lấp bờ biển miền Trung và Nam Việt Nam nên chúng ta đã đưa ra mô hình đê chắn sóng Dung Quất sai, và hôm nay đang bỏ ra 200 triệu USD đi đào kênh Quan Chánh Bố. Số phận của kênh Quan Chánh Bố sẽ không khác đê chắn sóng Dung Quất vì sau khi làm thì không thể bỏ, mà “bỏ thì thương, vương thì tội” cho túi tiền của dân.

Ngày 31/8/2007, nhóm Hội Biển TP HCM về thăm cảng cá Sa Huỳnh theo lời mời của các vị lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. Thật buồn cho “trí tuệ được đào tạo ở trời Tây”: đơn vị thiết kế đê chắn sóng Dung Quất đồng thời là đơn vị thiết kế luồng kênh Quan Chánh Bố lại thiết kê đê chắn cát cho cảng Sa Huỳnh. Đê cảng Sa Huỳnh dài 472m, cao độ đỉnh đê +1.5m, mặt đê rộng 4m, đê được cấu tạo từ đá hộc và khối giảm sóng tetrapode. Đê vừa xây xong 2006 thì luồng vào cảng Sa Huỳnh bị lấp ngay trong mùa đông đầu tiên năm 2007 khi gió mùa đông bắc về. Bằng cấp khoa học cao là quý nhưng nếu là bằng thật nhưng trí tuệ dỏm thì cái hại sẽ khôn lường. Các bài học quá nhiều! Vì sao giới trí thức Việt Nam cứ phải lảng tránh các bài học đắng cay đó?

Vì lợi ích của cả nước, “Hội đồng khoa học Nhà nước” không nên đứng ngoài cuộc!

 KS Doãn Mạnh Dũng