Giặc ngoại xâm bắt đầu lộ diện ở Việt Nam với móng vuốt tài chính ! -KS Doãn Mạnh Dũng

Giặc ngoại xâm bắt đầu lộ diện ở Việt Nam với móng vuốt tài chính !  -KS Doãn Mạnh Dũng

Tất cả các cuộc  xâm lược xưa nay ở Việt Nam và trên thế giới luôn luôn bắt đầu từ giải pháp mục tiêu bảo vệ lợi ích của kẻ xâm lược. Không ít các doanh nghiệp Việt Nam và người Việt Nam  đã nhận tiền của nước ngoài để khai triển các chương trình kinh doanh chui tại Việt Nam. Họ mua đất tại các vị trí trọng yếu về  an ninh và chính trị của đất nước cho nước ngoài. Họ áp dụng chiến lược “nhiều nhất và ít nhất “ của đồng tiền để thay đổi chính sách Việt Nam vì lợi ích của nước ngoài. Những kẻ kiếm tiền từ lợi ích của nước ngoài luôn luôn sạch sẽ vì khó tìm thấy bằng chứng như những kẻ tham nhũng. Thực tiển những  chuyện  như “mua móng trâu để tàn phá sức kéo”  nông nghiệp Việt Nam ở miền Bắc Việt Nam một thời, đã chỉ ra những mưu vặt, kế hèn của họ.

Các nhà chuyên môn cho rằng giá đất cao nhất tại Thủ Thêm khoảng 210 – 250 triệu đồng /1m2 ở vị trí đắc địa nhất. Việc đấu giá đất Thủ Thiêm  trong tháng 12/2021 với giá 2,4 tỷ đồng /1m2 đã cho thấy móng vuốt của con thú ngoại xâm đã bắt đầu lộ diện ngay trên đất nước Việt Nam.

Khi các doanh nghiệp Việt Nam tuyên bố chuyển quyền sở hữu cho nước ngoài, khi đó nước ngoài có toàn quyền kiểm soát và điều hành doanh nghiệp Việt Nam. Một vị tướng của Việt Nam nói với người viết những dòng này rằng : Hiến pháp Trung Quốc mới đây đã cho phép quân đội Trung Quốc đưa quân ra nước ngoài để bảo vệ lợi ích của Trung Quốc.

Luật pháp Việt Nam đã đủ hoàn thiện để chống lại con đường xâm lược bắt đầu từ tài chính chưa ?  ./.