Hội địa lý quốc gia Mỹ nên ghi như thế nào về quần đảo Hoàng Sa ?

Kinhtebien online :

Để ghi lại hiện trạng và trung thực bản đồ Hoàng Sa, Kinhtebien online cho rằng Hội địa lý quốc gia Mỹ nên ghi như sau :

“Quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc  chiếm từ Viêt Nam năm 1974, Việt Nam tuyên bố chủ quyền”

Cách ghi trên diển tả trung thực lịch sử và giúp loài người hảy cảnh giác!