Hội thảo “Mô hình ý tưởng máy phát điện bằng dòng hải lưu một chiều ở miền Trung Việt Nam”

Ông Lâm Hùng Kiện, thành viên nhóm nghiên cứu trình bày quan điểm tổ chức thực hiện là cần tiếp nhận công nghệ đã có của Đài Loan đem về ứng dụng và cần giải bài tóan -” Việc khảo sát và làm thí điểm máy phát điện bằng dòng hải lưu của doanh nghiệp Hoa Kỳ phải gắn liền với quyền khai thác của nhà đầu tư để bù lại những rủi ro lớn trong một dự án chưa có tiền lệ ở Việt Nam”.

 

Ông Smithie C. Lu- Giám đốc IDA trình bày với trách nhiệm của chủ đầu tư và giới thiệu tài liệu thẩm định của phía Hoa Kỳ :

” Trường Hải quân Hoa Kỳ và trường Đại học Đài Loan đã phối hợp xây dựng và đang khai thác nhà máy phát điện bằng dòng hải lưu tại Đài Loan. Họ nhận định tiềm năng phát điện bằng dòng hải lưu ở miền Trung Việt Nam còn lớn hơn Đài Loan.”

Ông TS Phạm Trọng Thực mời tất cả khách tham dự phát biểu. Các chuyên gia lưu ý về vị trí cần hợp lý để bảo đảm môi trường hàng hải ven biển, báo cáo tác động môi trường …

Sau khi nghe ý kiến tất cả mọi người, Phó Tổng Cục trưởng Đổ Đức Quân kết luận :

 

“Giờ đây tôi thấy như thế này , qua ý kiến các anh, tiềm năng cái dòng hải lưu này là có thật. Có, nhưng chúng ta làm lâu thôi. Đây là khẵng định, cái này không mất. Cái này là công nghệ rất cổ điển,về vấn đề thủy điện thôi, thật ra là vấn đề thủy điện, thủy điện của mình trên bờ , đây cũng là thủy điện vì công nghệ mới ở đây nó là cái gì ? Mới là cổ máy tuốc-bin, máy phát thời đại ngày nay ngày càng hiện đại thế thôi, về mặt khoa học thì không có gì mới !” ( Bản ghi âm)

Như vậy Hội nghị đã thừa nhận nguồn tài nguyên” tiềm năng cái dòng hải lưu này là có thật “.

Vậy làm cách nào ?  và khi nào  ? thì người Việt Nam có thể đánh thức tài nguyên này để người dân Việt Nam có thêm nhiều việc làm và cuộc sống được cải thiện hơn ?

Chắc chắn trách nhiệm đó không thể đặt lên vai người dân được !

Nhóm nghiên cứu mong muốn  tập hợp những người tâm huyết để ý tưởng sớm trở thành hiện thực. 

KS Doãn Mạnh Dũng