Khi “Người Giàu ” đi tham gia cách mạng

Đã 50 năm trôi qua, tôi vẩn nhớ đến lời trên và không thể không quan tâm đến cuộc đời của ông. Ông không có chức vị và quyền lực như những người đồng chí cùng đồng hành với ông. Nhưng ngược lại ông dành nhiều thời gian viết nhiều tác phẩm về  lịch sử và xã hội.Những tác phẩm của ông cần nhiều thời gian để các nhà nghiên cứu bình luận. Song điều quan trọng hơn,cả đời ông đã sống thật sự thanh bạch và trong sáng như những điều ông đã nói cách đây 50 năm mà tôi nghe được. Nếu như nhiều đồng chí của ông dành quyền lực để  kiếm tiền “càng nhiều  càng ít” cho bản thân , gia đình và thân hữu, thì ông  ngược lại, tập trung vào công việc nghiên cứu – “đứa con”  tinh thần của mình. Cuối đời có chút tiền hóa giá nhà, ông đã dành cho giải thưởng “Trần Văn Giàu”.

Cuộc đời  “Trần Văn Giàu ” nói rằng, không phải chỉ những người vô sản là trung thành với cách mạng, mà điều cơ bản là đến với cách mạng phải vì lợi ích lâu dài và bền vững của cả dân tộc.

Nhân ngày GS Trần Văn Giàu 100 tuổi, kinhtebien online xin gửi đến Giáo Sư lời chúc mừng thành tâm nhất, mong Giáo Sư nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

KS Doãn Mạnh Dũng