Một hướng đi táo bạo của tỉnh Sóc Trăng

4.1 Phương hướng phát triển :

a)       Đầu tư phát triển một số ngành, lỉnh vực có vai trò đột phá làm động lực cho phát triển cả vùng biển … , trong đó :

          Xây dựng cảng biển và hệ thống cảng , kho trung chuyển hàng hóa, hình thành các dịch vụ gắn với cảng biển.

          Xây dựng khu kinh tế biển.

          Xây dựng Trung tâm điện lực và các ngành công nghiệp kép theo ”

“Tổ chức lãnh thổ các hoạt động kinh tế-xã hội  :

Tổ chức không gian vùng biển theo hướng phát triển các huyện vùng biển Trần Đề, Long Phú, Vĩnh Châu, Cù Lao Dung với các tiểu vùng làm hạt nhân cơ bản để phát triển cả vùng”.

Với  Quyết định trên, Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ có cảng trung chuyển than tại Sóc Trăng  và hệ thống cảng, kho trung chuyển hàng hóa. Chúng ta biết cảng Trung chuyển than buộc phải có khả năng tiếp nhận các con tàu chuyên dụng chở than không dưới 80.000 tấn.

Đây là thách thức với tất cả các quan niệm xưa nay về chiến lược cải tạo luồng Định An không thành công sau gần 30 năm nạo vét và cả  chiến lược mở kênh Quan Chánh Bố cho tàu 1 vạn tấn đầy tải hay cho tàu  2 vạn tấn giảm tải với vốn đầu tư 200 triệu USD.

Như vậy luồng Trần Đề và cảng trung chuyển tại cửa Trần Đề theo thời gian đang từng bước tự tin khẳng định.

Sự kiện này rõ ràng giúp các nhà hoạch định chiến lược kinh tế sáng tõ hơn ý tưởng vẽ lại  bản đồ kinh tế Đồng bằng Sông Cữu Long.

 

KS Doãn Manh Dũng