Luồng di chuyển tàu trong vịnh Vân Phong

Luồng di chuyển tàu trong vịnh Vân Phong

Năm 2003, khi tôi đang công tác  tại Cục Hàng hải Hà Nội thì nhận được điện thọai của  anh Lê Bá Cường  giám đốc Công ty TNHH đại lý tàu biển  Kiến Hưng  hỏi :   

          Có thuyền trưởng phản ứng rằng tàu nhập bờ ở cửa Bé vịnh Vân Phong là nguy hiểm vì vậy  sẽ sử lý sự việc trên như thế nào khi  hình thành cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong?

Khi đó tôi trả lời ngay trên điện thọai :

          Việc đặt câu hỏi như vậy là đúng. Vì dòng chảy bắc nam ven bờ rất mạnh nhất là về mùa gió Đông-Bắc. Khi đó tàu nhập bờ phải  chạy theo hướng bắc nam sau đó rẽ trái. Tuy vậy tàu dể dàng bị đẩy vào dảy đá phía nam. Để sử lý hiện tượng trên, tôi cho rằng sẽ chọn mô hình luồng một chiều cho vịnh Vân Phong. Khi vào cảng thì theo luồng phía nam , qua cửa Lớn vào Đầm Môn. Khi ra qua cửa Bé ra biển.

Năm 2005 khi về công tác tại Công ty ĐTvà PT Vân Phong, tôi có gặp thuyền trưởng Nguyển Văn Trọng  trình bày ý tưởng của mình và đề nghị anh  Trọng giúp đưa ra mô hình chi tiết luồng  vào và ra cho vịnh Vân Phong. Sau hai ngày tại Nha Trang,thuyền trưởng Nguyển Văn Trọng đã vẽ xong  mô hình luồng .

Thuyền trưởng Nguyển Văn Trọng  giải thích ưu việt của  mô hình luồng  :

1-       Trạm hoa tiêu đưa ra ngoài 5 hải lý để phù hợp với các cở tàu đến cảng Vân Phong trong tương lai , aframax, suezmax, có thể cả VLCC .

2-       Hệ thống giao thông mọt chiều.

3-       Số hướng đi đến đích trong hệ thống là tối thiểu.

4-       Hệ thống bảo đảm thuận tiện  mọi mặt cho tàu đến , rời cũng như dich chuyển trong cảng.

5-       Hệ thống có tính đến các trường hợp thời tiết xấu; các trường hợp sự cố máy móc trang thiết bịcũng như những sai sót của con người.

Tôi cầm bản vẽ và hỏi ý kiến của thuyền trưởng  Ray Taylor – người Anh  – chuyên thực hiện thao tác cập mạn cho tàu dầu chuyển tải tại vịnh Vân Phong.

Thuyền trưởng  Ray Taylor viết phản biện ngay trên bản vẽ  của thuyền trưởng Nguyễn Văn Trọng như sau :

“ Having reviewed the above shipping movements into VanPhong Bay by Cap. NV Trong , I think that having separation scheme  is good idea for the safety of the vessel navigating within the  Bay. Care or course  must be taken when passing the designated STS area  and when proceeding towards  HVS dry dock as the vessel have a closing situation – 17/01/2005 Cap. Ray Taylor”

Bản dịch :

Đã xem bản vẽ sơ đồ di chuyển tàu biển trong vịnh Vân Phong của thuyền trưởng Nguyễn Văn Trọng, tôi nghỉ rằng việc sơ đồ tách các luồng tàu biển là ý kiến tốt cho sự an tòan hàng hải của tàu biển trong vịnh. Cần cẩn thận hay chọn hướng thích hợp khi phải vượt qua khu cập mạn tàu dầu ( Ship to ship)  và khi tiến vào khu vực  ụ đà của nhà máy sửa chửa tàu biển HVS vì địa thế gần nhau giữa các tàu. Ngày 17/1/2005 Cap. Ray Taylor.

Chúng tôi xin giới thiệu nguyên bản vẽ của thuyền trưởng Nguyển Văn Trọng.

Mô hình  luồng di chuyển tàu biển trong vịnh Vân Phong  thuộc  bản  quyền  của thuyền trưởng Nguyển Văn Trọng.Ai sử dụng mô hình luồng này  cần hỏi ý kiến thuyền trưởng Nguyễn Văn Trọng và đừng coi trí thức là  ”của chùa” nhé! .  

Người giới thiệu  tài liệu này , KS Doãn Mạnh Dũng