Máy phát điện bằng dòng hải lưu không có tường hướng dòng

Máy phát điện bằng dòng hải lưu không có tường hướng dòng

 

Với cách bố cục trên, máy phát điện bằng dòng hải lưu có thể lấy gần hết động năng của khối nước theo chiều sâu và cả chiều ngang của dòng chảy tự nhiên. Đây là thế mạnh của giải pháp bố trí hệ thống quay theo trục đứng. Hơn nữa nhờ hệ trục đứng nên rotor và stator  của phát điện nằm trên khô nên giá thành thấp, chi phí bảo dưỡng ít. Còn trống quay nhờ có độ rổng thích hợp nên nhận lực Ac-si mec và trở thành con quay lý tưởng trong nước.
Với tất cả những ưu thế tuyệt đối mạnh của giải pháp trống quay, tác giả tin rằng giá thành điện hải lưu ở Việt Nam sẽ rẽ hơn cả thủy điện.
Ngoài mục tiêu để khai thác động năng dòng hải lưu ở miền Trung Việt Nam, các dòng chảy sau hệ thống thủy điện ở Việt Nam, Lào hay nhiều nước trên thế giới sẽ là một thị trường hấp dẩn của máy phát điện theo nguyên lý trống quay.
Các dòng chảy hình thành do thủy triều, dòng sông cũng là những thị trường hấp dẩn của máy phát điện theo nguyên lý trống quay.
Tác giả tin rằng với phát minh ra trống quay mang tên “Doan blade” có bản quyền từ năm 2016, điện hải lưu của Việt Nam sẽ góp phần bảo vệ màu xanh của trái đất. Vì vậy lô-go dành cho điện hải lưu là khuôn mặt cười của trái đất do tác giả tự sáng tác như hình sau :

 

Mong rằng kế hoạch trên sẽ được ủng hộ của Chinh phủ và bản quyền tác giả được tôn trọng.
Ks Doãn Mạnh Dũng