Máy phát điện bằng dòng hải lưu ở miền Trung Việt Nam-KS. Doãn Mạnh Dũng

Máy phát điện bằng dòng hải lưu ở miền Trung Việt Nam-KS. Doãn Mạnh Dũng

Máy phát điện bằng dòng hải lưu ở đây theo nguyên lý mới nhất do người Việt Nam phát minh. Sử dụng cánh quạt hình trống, bên trong có độ rổng thích hợp để  sử dụng lực đẩy Ác-si-mét giúp trống nổi lơ lững trong nước. Hình trụ được che dọc một bên, mặt trống có gờ nhận lực thích hợp giúp trống quay nhờ tiếp nhận động năng của dòng chảy.

Trống được chuẩn hóa với đường kính 2 m và sâu 2 m, có thể tự kết nối theo chiều sâu.

Hình 1 : Khung và  2 trống quay

Hình 2 : Sơ đồ cơ học của  1 khung và 2 trống quay

Hình 3 : Sơ đồ bố trí 7 khung cho máy phát điện với dòng chảy 1 chiều.

Dòng hải lưu được sử dụng ở đây  có tốc độ 1m/s. Để đơn giản sự tính toán, giả thiết tốc độ toàn bộ dòng chảy đồng nhất 1m/s.

Kết cấu khối bê tông gồm 5 tầng :

  • Tầng đế của khối bê tông : cao 1m
  • Tầng cho phép sa bồi di chuyển qua : cao 1.6 m
  • Tầng nhận năng lượng : cao 10 m
  • Tầng cho phép thủy triều lên, xuống : cao 4 m
  • Tầng điều hành : cao 5m

Tầng khai thác cho phép sinh vật có đường kính 2 m di chuyển qua.

Hình 4 : Khu tiếp nhận năng lượng từ dòng chảy 1 chiều

Một cặp trống quay  có đường kính 2m , sâu 2 m có thể cung cấp năng lượng cho máy điện 14 KW. Với độ sâu 10 m, có thể cung cấp nguồn điện năng  : 14 KW x 10m :2 = 70 KW.

Một mô đun với 7 máy phát điện có công suất : 70 KW x 7 = 490 KW= 0.49 MW

Một nhà máy phát điện với 10 mô-đun chiếm vùng nước như sau :

Chiều ngang tính từ bờ ra : B = 394 m

Chiều dài dọc theo đường bờ :  L = 26 m

Chiều cao của một khối bê tông : 22.4 m

Nếu kết nối 10 mô-đun theo chiều ngang sẽ có nhà máy với công suất : 4900 KW= 4,9 MW

Toàn bộ nhà máy chiếm diện tích mặt nước : B = 390 m , L = 26 m, H 22.4 m .

Hình 5 : Bố cục nhà máy phát điện bằng dòng hải lưu ở miền Trung Việt Nam

Hệ thống được đặt tại độ sâu ít nhất 13 m .

Khối bê tông trên được đúc ở các ụ chìm hay ụ nổi sau đó được đưa đến vị trí khai thác và hạ thủy. Để khối bê tông ổn định, có 7 cọc định vị khối bê tông vào đáy biển. Vì vậy cần chọn vị trí có thể đóng cọc.

Đây là một nghề mới cho nhân dân 11 tỉnh ở miền Trung từ Quảng Bình đến  Bình Thuận có thể làm giàu  tại quê hương.

Mô hình này có thể lắp đặt ở dòng đuôi của các đập thủy điện trên thế giới để tận dụng động năng dòng chảy một chiều.

Để xã hội phát triển nhanh, bản quyền trí tuệ cần được tôn trọng./.