Mô hình cảng Nghi Thiết thay thế cảng Cửa Lò

Mô hình cảng Nghi Thiết thay thế cảng Cửa Lò

Có những ý tưởng  như nạo vét cảng Cửa Lò, xây dựng cảng mới tại Hòn Ngư… Sau khi cân nhắc các giải pháp khác nhau, tôi đề xuất mô hình cảng Nghi Thiết phía bắc  cảng  Cửa Lò với mô hình như sau:

 

Cảng có độ sâu cốt luồng -11m , sử dụng thủy triều 2m thì cảng cóthể đón tàu có mớn -13m .Tổng cộng  độ dài đê chắn sóng và chống cát là 5.000m . Hệ thống cầu tàu  liền bờ dài 2.100m. Với mô hình trên cảng Nghi Thiết sẽ giúp Nghệ An thỏa mản các nhu cầu xuất nhập khẩu qua hệ thống  cảng biển và cả nhiệm vụ hàng quá cảnh của Lào.

Hy vọng rằng nghiên cứu này hữu ích cho nhân dân Nghệ An.

KS Doãn Mạnh Dũng