Cần công bằng và bình đẳng trong khai thác ngư trường Biển Đông .

Cần công bằng và bình đẳng trong  khai thác ngư trường Biển Đông .

Ngư trường là các điểm hội tụ và phân kỳ của dòng hải lưu.Dòng hải lưu hay gọi là dòng chảy trên biển  mang theo các chất phù du từ các cửa sông ra, từ vùng biển khác đến. Trong nghề cá ,người ta quan tâm đến dòng  hải lưu chảy tầng  mặt hình thành chủ yếu do gió hoặc  do sự hoàn lưu nhiệt.Các đàn cá đều tập trung ở các vùng  mà dòng hải lưu hội tụ hay phân kỳ để tìm thức ăn.

Biển Đông Việt Nam có hai mùa gió rõ rệt. Mùa gió Tây Nam khoãng từ tháng 4 đến tháng 9 dương lịch. Mùa gió Đông Bắc khoãng từ tháng 10 đến tháng 3 dương lịch.Hai mùa gió đã hình thành hai mùa  đánh cá  chính của ngư dân Việt Nam. Mùa  vụ Nam, đàn cá từ phía bờ biển ngoài khơi miền Trung Việt Nam di cư về phía bờ biển Trung Quốc. Mùa vụ Bắc , đàn cá từ bờ biển Trung Quốc di cư về phía bờ biển miền Trung Việt Nam. Mùa vụ Nam chiếm 70%  sản lượng cá biển ở các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Trung Quốc cấm đánh bắt từ 16/5 đến 1/8 hàng năm với hy vọng luồng cá từ phía ngoài khơi miền Trung Việt Nam đi lên bờ biển  Trung Quốc được bảo vệ.Nếu vì bảo vệ nguồn thủy sản biển Đông Việt Nam thì Trung Quốc cần cấm bắt cá vào mùa Đông ở ngoài khơi Trung Quốc  khi đàn cá từ Trung Quốc trên đường di chuyển về biển Đông. Vì sao chỉ bảo vệ luồng cá vào biển Trung Quốc vào vụ Nam  mà không bảo vệ  luồng cá vào biển Việt  Nam vào vụ Bắc.Nếu thật sự vì bảo vệ môi trường thủy sản biển Đông là phải cấm bắt cá ngoài khơi bờ biển Trung Quốc về mùa Đông. Nếu vì muốn bảo vệ nguồn cá cả bờ biển Việt Nam và Trung Quốc thì hai nước cần thương lượng trên cơ sở bình đẳng và công bằng giữa hai quốc gia có chủ quyền và đều là thành viên của Liên hiệp quốc.  

Lệnh cấm đánh bắt cá từ 16/5 đến 1/8 hàng năm trên biển Đông của Trung Quốc là vi phạm chủ quyền của Việt Nam  trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa- chủ quyền này  của Việt Nam  đã  được Trung Quốc  thừa nhận khi họ tham gia ký Hiệp định Giơnevơ  20/7/1954 .

Mong rằng các nhà ngoại giao chúng ta cần đưa sự việc này ra Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc.

KS Doãn Mạnh Dũng