Nhớ ngày 17/2/1979 – hảy ứng cứ và chọn lựa đại biểu Quốc hội vì đất nước !

Báo Thanh niên viết về những tấm gương hy sinh của những người lính hy sinh khi chống trả bọn xâm lược Trung Quốc và con cháu họ đang quyết tâm nối bước ông và cha.
Các cuộc họp mặt nhiều nơi với khẩu hiệu “Ngày 17/2/1979- Tòan dân không bao giờ quên”.
Cả nước xúc động nhớ ngày 17/2/1979 !
Mọi cảm xúc chỉ có ý nghĩa khi biến thành hành động. Tháng 5/2016, tòan dân Việt Nam sẽ đi bầu đại biểu Quốc hội. Chúng ta hảy khuyến khích nhau tham gia ứng cử và cùng nhau chọn lựa những đại biểu từng cầm súng chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược hoặc con, cháu họ và những đại biểu thể hiện rõ tư duy chống lệ thuộc vào Trung Quốc. Đó là hành động thiết thực để nhớ đến ngày 17/2/1979.
KS Doãn Mạnh Dũng