Những bước chân tự tin của Chủ tịch Kim Jong Un

Vì vậy khi sức mạnh năng lực hạt nhân của Triều Tiên mà được gia tăng thêm sức mạnh kinh tế của Đại Hàn thì đó là một cường quốc bất khả xâm phạm trên thế giới. Hơn nữa quốc gia đó đủ năng lực để đòi hỏi thành quốc gia có tiếng nói quan trọng hơn tại Liên hiệp quốc.
Nếu Chủ tịch Kim Jong Un đưa ra mô hình “một quốc gia – hai chế độ” nhằm thống nhất bán đảo Triều Tiên bằng hòa bình thì quốc gia đó chắc chắn không thể là kẻ thù của nước Mỹ. Giải pháp trên hoàn toàn đáp ứng lợi ích trước mắt và lâu dài của nhân dân Triều Tiên và Đại Hàn. Lịch sử thế giới đã chỉ rõ hiểm họa lớn nhất của  một dân tộc đó là sự phụ thuộc vào ngoại bang và bị chia cắt. Còn mô hình chế độ sẽ được điều chỉnh theo thời gian, dài hay ngắn tùy theo mặt bằng dân trí của dân tộc đó.

Với sự chọn lựa trên, gia tộc Kim Jong Un sẽ tồn tại bền vững trong lòng người dân trên bán đảo Triều Tiên.
Nếu ý tưởng trên thành hiện thực, thế hệ trẻ “Triều tiên và Đại Hàn” đã thực hiện được ước mơ ngàn năm của cha ông khi khai phá bán đảo Triều Tiên.
Quan sát các hình ảnh từ Triều Tiên, ta thấy giữa “Búa và Liềm” là “Bút lông”. Chỉ có trí tuệ mới đủ năng lực chọn những bước đi khôn ngoan và tối ưu cho dân tộc.
KS Doãn Mạnh Dũng