Năm ngành kinh tế thế mạnh của Việt Nam

1- Dầu khí: Sân nhà chưa cạnh tranh được, nên chưa vội ra sân ngoài cạnh tranh. Kiểm tra nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh tại sân nhà từ Dung Quất đến Nghi Sơn. Nếu cần thì điều chỉnh lại.
2- Bếp ăn cho khu vực : đưa hai Đồng Bằng Sông Hồng và Sông Cữu Long thành hai bếp ăn cho Việt Nam, khu vực và thế giới với các thực phẩm đa dạng và sạch.
3- Xây dựng cảng Trung chuyển Quốc tế Vân Phong và trung tâm tài chính tại đây.
4- Khai thác tốt nguồn điện từ động năng dòng hải lưu ở miền Trung dài 1000 km từ Hòn La – Quảng Bình đến mũi Kê Gà.
5- Khai thác du lịch cảnh quan ở vịnh Hạ Long, hệ thống động ở Quảng Bình, tắm biển ở Cửa Lò, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc.

 

Ks Doãn Mạnh Dũng