Để hệ thống khoa bảng phải học thật và làm thật ?

Như việc Vinalines thời ông Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc thuê công ty tư vấn nọ thiết kế hệ thống cầu tàu cho vịnh Vân Phong lại chọn “Cầu tàu dạng cọc ” dù rằng Ks Doãn Mạnh Dũng khi đề xuất xây dựng cảng tại vịnh Vân Phong đã đưa ra mô hình cầu cảng loại “Bến thùng chìm( Caisson)”. Hậu quả cọc không thể đóng, dự án phá sản. Số phận của hai vị lảnh đạo trên kết thúc với một lý do khác mà tổn thất không thể so sánh với mục tiêu Cảng Trung chuyển quốc tế Vân Phong nhằm thu hút dịch vụ cảng trong khu vực Đông Nam Á về Việt Nam.
Ngày 9/8/ 2008, Hội Biển Tp HCM cùng với Hội… đồng tổ chức Hội thảo khoa học một ý tưởng mới do KS Doãn Mạnh Dũng trình bày. Sau hội nghị trên, ông TS – Chủ tịch Hội … nọ viết một thư gửi Chính phủ đề nghị khai triển ý tưởng trên với một danh sách toàn các GS-TS nhiều học vị học hàm cao. Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Dự án là những vị được mời đến nghe còn Ks Doãn Mạnh Dũng – người đề xuất – thì nằm ở thứ tự 17 cuối cùng của danh sách. Đó là biểu hiện một xã hội thích bằng cấp. Viết tới đây tôi nhớ chuyện “uống rượu” xưa. Ai đến, cũng mang theo ít rượu và đổ vào bình lớn. Nhưng ai cũng nghĩ người khác đều có rượu ngon, nên cho phép mình đem nước lã để “giúp” mọi người đừng quá say. Hậu quả tất cả đều cùng uống nước lã !
Nên chăng, Quốc hội và Chính phủ cần có quy định với các Dự án sử dụng nguồn ngân sách : Người Chủ nhiệm dự án phải có giấy chứng nhận Bản quyền đề xuất ý tưởng của dự án đó hoặc có Hợp đồng thỏa thuận với người có Bản quyền nhằm phát triển tiếp ý tưởng của dự án.
Thêm một quy định đơn giản trên, chắc chắn buộc cả một hệ thống khoa bảng phải học thật và làm thật.
Ks Doãn Mạnh Dũng