Quốc hội cần trực tiếp xem xét vụ án Hồ Duy Hải

Nhờ thắng lợi chống đại dịch Corona Vũ Hán, Việt Nam đã tự xây dựng được một hình tượng sáng rực – Việt Nam là nơi đáng sống – giữa tang tóc khắp nơi trên thế giới. Giữa lúc cả thế giới đang quan sát và tìm hiểu sự thần kỳ của Việt Nam thì rất tiếc xảy ra sự kiện Giám đốc thẩm  “Vụ án Hồ Duy Hải” từ 6-8/5/2020.

Vụ án Hồ Duy Hải đã kéo dài hơn 12 năm. Hai cô gái trẻ ở Bưu Điện Cầu Voi- Long An bị giết dã man. Hiện trường vụ án có nhiều dấu vân tay của hung thủ. Dấu vân tay của hung thủ không trùng với dấu vân tay của Hồ Duy Hải. Vậy mà nhiều cấp Tòa án đã nhiều lần phán án tử cho Hồ Huy Hải. Đặc biệt những người bị tình nghi lại không được lấy dấu vân tay để so sánh với dấu vân tay của hung thủ.  

Việc thẩm định và Giám đốc thẩm vụ án không thể giao cho người đã tham gia xét xử trước đó. Đây là  lô-gic tối thiểu để tìm kiếm sự công bằng.

Phải chăng Hồ Duy Hải đang bị bõ lại phía sau trên hành trình giành quyền được sống, quyền làm người của chính mình ?

Sự kiện Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải đã làm xáo động lòng người trong nước và gây sự hoài nghi của thế giới về sự công bằng giữa người và người tại Việt Nam.   

Trong hoàn cảnh trên, Quốc hội cần thành lập Ủy Ban đặc biệt để xem xét vụ án Hồ Duy Hải. Nếu Hồ Duy Hải phạm tội, Hồ Duy Hải phải bị trừng phạt. Nhưng nếu không chứng minh được Hồ Duy Hải phạm tội thì cần trả lại quyền được sống và quyền được làm người của Hồ Duy Hải.

 

KS Doãn Mạnh Dũng