Sự khác nhau về phát triển cảng của tư vấn Nhật Jica và giới trí thức hàng hải Việt Nam?

Sự khác nhau về phát triển cảng của tư vấn Nhật Jica và giới trí thức hàng hải Việt Nam?
 
 
Hình 1: Mô hình hiện tại và tương lai hệ thống cảng biển và vận tải biển .
Còn Nhóm các chuyên gia hàng hải Việt Nam thời anh TS. Chu Quang Thứ là : từng bước hình thành cảng Trung chuyển Quốc tế Vân Phong.Với mô hình lấy cảng Trung chuyển Quốc tế Vân Phong làm tâm thì lợi ích của hệ thống cảng biển Việt Nam là ổn định lâu dài và hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với các cảng trong khu vực Đông Nam Á. Hình 2 
 
Hình 2 : Mô hình hệ thống cảng biển Việt Nam với cảng Trung chuyển quốc tế Vân Phong
( Mô hình Hình 2 được công bố tại Mỹ thời Quyền Cục trưởng Chu Quang Thứ ) 
Để phát triển kinh tế biển, hệ thống cảng biển là bộ khung nền. Nhưng tất cả đều đang bị tan hoang !
– Kế hoạch phát triển cảng Trung chuyển Quốc tế Vân Phong bị phá nát và buộc phải dừng lại ?
– Kênh Quan Chánh Bố được khởi động và rồi cũng phải dừng lại ?
-Hệ thống cảng Cái Mép- Thị vãi đang bị chết chìm ?
-Hôm nay thêm cảng Lạch Huyện được khởi động theo mô hình của cảng Cái Mép- Thị Vãi ?
Vì sao chúng ta mắc những sai lầm trên ? 
Giải pháp nào điều chỉnh lai ?
Mong bạn cùng chung tay góp ý của mình . 
KS Doãn Mạnh Dũng