Suy nghĩ về “ quên chiến lược,lo dự án “

Chúng  ta cùng nghiên cứu các ví dụ sau :

Nước Anh có nền công nghiệp vĩ đại và hùng cường nhưng cán cân thương mại  từ năm 1953 đến năm 1978 không ổn định. Từ năm 1979 đến năm 1981 cán cân thương mại hòan tòan ổn định nhờ có mỏ dầu khí biển Bắc.

Nghèo như Việt Nam lại sử dụng mỏ dầu cho mục tiêu xóa đói, giảm nghèo và tình nghĩa! Và liệu đây có phải là lý do chủ yếu không ?

Việc xây dựng đường dây 500 KV chỉ có hiệu quả khi các cụm điện bắc, trung , nam  đã hòan chỉnh  và cần nối mạng lại. Hôm nay,mặc dầu đã có đường dây 500KV nhưng chúng ta vẩn phải tập trung xây dựng cụm nhiệt điện tại Trà Vinh và Sóc Trăng.Nếu xây dựng cụm nhiệt điện ở phía Bắc hay miền Trung thì  không có hiệu quả vì tổn thất  quá lớn trên đường dây khi chuyển tải vào nam.Chính sự việc xây dựng các cụm nhiệt điện hiện nay đã chỉ rõ đường 500KV đã không hiệu quả.

Việc xây dựng đường Hồ Chí Minh dọc dảy phía đông của Trường Sơn là nguyên nhân chủ yếu gây lũ ở miền Trung.Nếu vì sự phát triển các vùng cao của miền Trung và Tây Nguyên thì cần xây dựng các tuyến đường đông –tây, vừa thuận giao thông vừa thuận thóat lũ vừa đở chi phí và nguy hiểm cho dân  chúng.Việc xây dựng đường Hồ Chí Minh giúp phá rừng nguyên sinh để khai thác gổ thuận lợi hơn.Tuy nó được ngụy biện vì an ninh quốc gia, nhưng người Việt Nam hiểu an nguy quốc gia bị đe dọa từ hướng bắc và hướng biển.Thực ra nó vì lợi ích của sự khái thác gổ, của việc rút ngân sách để chi trã những công việc không thể kiểm sóat được.

Việc xây dựng các Nhà máy luyện nhôm tại Tây Nguyên và đưa người Trung Quốc vào Tây Nguyên là hướng đi sai vừa nguy hiểm cho môi trường vừa bị đe dọa về an ninh.

Sự sụp đổ của Vinashin  là  điển hình của cái  tư duy  bánh vẽ .Nó được  nhào nặng  từ thứ nguyên liệu đặc biệt là  ước mơ  của thuyền trưởng về một giấc mơ xã hội chủ nghĩa với những tập đòan như những quả đấm thép. 

Tư duy “không thể không làm” đường sắt cao tốc bắc nam được đưa ra quyết liệt. Chẵng qua vì lợi ích quá nhỏ của nhóm tư vấn. Với số tiền tư vấn 10 % của  55,853 tỷ USD,  hòan tòan có thể kéo dài sự sống của  Vinashin và  nhiều lợi nhuận khác nữa.Còn hậu quả đau đớn của cả dân tộc thì không cần biết đến.

Khi hướng đi đã sai, các think tanks dù có tài giỏi cũng không thể dấu diếm sự khiếm khuyết tất yếu  vì theo thời gian các khiếm khuyết sẽ  lớn dần và  bộc lộ rõ.

Con thuyền Việt Nam đi sai hướng là vì chúng ta không có đủ luật pháp để buộc các thuyền trưởng phải đi đúng hướng. Người cộng sản thường tự xưng là những nhà duy vật biện chứng. Nhưng thật ra, họ hành động như là những nhà duy tâm.Họ tạo ra sự độc quyền cho Stalin, Mao Trạch Đông, Ponpot …Vì họ không thể đề ra các luật lệ ,để tự nó điều chỉnh  quyết định của  người  thuyền trưởng,buộc người thuyền trưởng phải luôn luôn đi đúng hướng.Nếu sai hướng tới mức  không thể điều chỉnh được nữa thì  phải đủ luật pháp để tự nó có  khả năng sàn lọc và  thay thuyền trưởng khác. Họ chỉ ngồi khấn trời, hảy tặng cho dân tộc này  một thuyền trưởng với lòng yêu dân, yêu nước, trí dũng và liêm khiết hơn người!

Số phận,cho tôi được may mắn gặp nhiều vị lảnh tụ của đất nước.Từng con người họ, tôi đều  kính trọng. Nhưng đã là con người thì không thể có sự hòan chỉnh. Vấn đề là xã hội cần  có  Hiến Pháp, Luật Pháp để định hướng và hòan chỉnh hơn cho con người.

KS Doãn Mạnh Dũng