Tam giác kinh doanh

Tam giác kinh doanh

 

Kết quả nghiên cứu trên cho chúng ta 2 kết luận vô cùng quan trọng như sau :

–  Bạn muốn làm giàu, bạn cần có trí tuệ sử dụng tài nguyên thiên nhiên để tạo ra hàng hóa hay dịch vụ tốt hơn.

–  Khi nhà tư bản có giải pháp sử dụng tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên trí tuệ để có thể tìm lợi nhuận rất nhiều so với lao động cơ bắp thì mâu thuẩn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư bản không phải là mâu thuẩn đối kháng. Nhận thức này, giúp chúng ta biết ơn những người làm giàu chân chính vì họ cung cấp cho cộng đồng những hàng hóa và dịch vụ hữu ích.

 

Ks Doãn Mạnh Dũng