Thủ tướng đồng ý cho Khánh Hòa chủ động dự thảo quy chế hoạt động của cảng container trung chuyển quốc tế Vân Phong

Điều đó chúng ta hiểu rằng, khi một tiểu thương đưa ra cơ chế thì đẳng cấp được mời đến cũng chỉ là một tiểu thương. Nếu dùng trí tuệ tầm thế giới đưa ra cơ chế thì đẳng cấp được mời đến sẽ là các đại gia tầm cở thế giới.
Thiết nghỉ, Chính phủ còn chưa đưa ra được cơ chế cho Cảng Trung chuyển Quốc tế Vân Phong nay lại giao cho tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu và đề xuất. Đây là một thách thức quá lớn với tỉnh Khánh Hòa ! 
Nhớ lời ông Diệp – hiện là Giám đốc Sở Tài nguyên Môi Trường Khánh Hòa- phát biểu cách đây hơn 10 năm trong một Hội nghị bàn về vinh Vân Phong , khi ông là Chủ tịch huyện Vạn Ninh :
Các Bộ đến vịnh Vân Phong chỉ làm bộ chứ không làm thật! 
Sau hơn 10 năm, đúng là các Bộ chỉ làm bộ, chứ không làm thật và trái banh lại đưa về tỉnh Khánh Hòa. 
 
KS Doãn Mạnh Dũng