Thiếu tri thức môn lịch sử thì họa sẽ không lường !

Hiểu được hiện tượng đầm nước mặn tại Hà Tiên – cửa kênh Vĩnh Tế nên tôi đã sớm đề xuất phải đưa lũ về phía bắc thị xã Rạch Giá vì nơi này có biên độ thủy triều cường 1,8m trong khi tại Hòn Đất chỉ có 0,9 m. Chính vì hiện tượng trên, nên khi lũ lớn, lũ sẽ tự chảy về Rạch Giá và phá con đường Quốc lộ 80 đọan từ Hòn Đất về Rạch Giá.
Vì không quan tâm đến lịch sử đào kênh và hiệu quả sử dụng kênh Vĩnh Tế nên các công trình đầu tư lớn của nhà nước cho ĐBSCL thời ông Võ Văn Kiệt đã không đạt được hiệu quả như mong muốn.
Trong lịch sử xây dựng luồng tàu biển cho cảng Hải Phòng và cảng Sài Gòn, người Pháp đã áp dụng nguyên lý :”Bõ dòng sông chính, dùng cửa phụ, luồng phụ để tàu biển nhập bờ, lên thượng nguồn rồi vào cảng. “
Ở Hải Phòng, đầu thập niên 1980, ông Đòan Duy Thành đã cho đấp đập Đình Vũ,xóa luồng chính, biến luồng phụ thành luồng chính. Hậu quả luồng vào cảng Hải Phòng bị cạn, cảng nước sâu Đình Vũ phá sản và gây trì trệ nền kinh tế Hải Phòng trong nhiều thập niên.
Ở cảng Sài Gòn thì lại làm ngược với Hải Phòng, sử dụng dòng sông chính làm luồng tàu. Từ cuối thập niên 1990 đến nay trên 15 năm, lảnh đạo Tp Hồ Chí Minh quyết tâm mở luồng Soài Rạp nhưng tất cả vẩn trong vòng lẩn quẩn.
Khi nghiên cứu lịch sử khôi phục kinh tế nước Anh sau chiến tranh thế giới thứ II, ta thấy cán cân thương mại của nước Anh không ổn định từ 1953 đến 1978. Nhưng khi phát hiện nguồn gas và dầu khí phía biển Bắc, từ 1979 đến 1981 cán cân thương mại nước Anh được cải thiện nhanh. Một cường quốc như nước Anh cũng phải dựa vào tài nguyên gas và dầu để cải cách nền kinh tế cả đất nước. Còn Việt Nam lại sử dụng nguồn tài nguyên dầu cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho một tỉnh và chọn một vịnh bị cạn và bị bồi lấp để làm cảng cho nhà máy hóa dầu.
Trong lịch sử của Trung Quốc, khi nhà Tần khởi nghiệp bành trướng , Lý Tư đưa ra mưu mua chuộc các nước chư hầu.
“Vua Tần bèn cho Tư làm trưởng sử, nghe theo kế của Tư, ngầm sai mưu sĩ mang vàng bạc châu ngọc, đi du thuyết chư hầu. Xem các danh sĩ ở chư hầu người nào có thể mua chuộc bằng tiền thì cho tiền để liên kết với họ, còn người nào không nghe thì dùng kiếm sắc đâm chết, cốt để ly gián vua tôi của họ. Sau đó vua Tần mới phái tướng giỏi đem quân đến đánh.”
“Được hơn 20 năm,nước Tần rốt cục thôn tính thiên hạ, Vua làm hoàng đế cho Tư làm thừa tướng.” ( Tr. 518- và 522 Tư Mã Thiên Sử Ký ).
Việc Trung Quốc hôm nay vừa xây dựng các căn cứ hải quân tại các đảo chiếm được của Việt Nam ở biển Đông vừa khuyến khích Việt Nam vay tiền và xây dựng các chương trình hợp tác hữu nghị Việt- Trung là không ngoài tiếp tục chiến lược bành trướng của Tần Thủy Hoàng. Nếu không biết lịch sử thì khó mà tránh được món võ của Lý Tư cách đây 2250 năm.
Vì vậy, môn lịch sử không chỉ dạy lòng yêu nước mà quan trọng hơn đó là la bàn chỉ dẩn người yêu nước chọn lựa hành động khôn ngoan nhất.

KS Doãn Mạnh Dũng