Thông báo của Ban liên lạc Họ Doãn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi – Ban liên lạc họ Doãn tại Tp Hồ Chí Minh thừa kế các hoạt động của Ban liên lạc thời các cụ :
Bà Doãn Thị Hiên – con gái cụ Doãn Kế Thiện
Cụ Doãn Trợ
Cụ Doãn Tấn Nghiệp
Cụ Doãn Đức
Bà Doãn Thị Chừng …
Trong nhiều năm qua, để kết nối bà con trong dòng họ, Ban liên lạc dòng Họ Doãn tại Tp Hồ Chí Minh đã hoạt động theo các tiêu chí :
1- Không phân biệt Tôn giáo
2- Không phân biệt quan điểm chính trị
3- Không áp đặt về tài chính
Chúng tôi tiếp tục giữ mô hình là “Ban liên lạc” để thực hiện nhiệm vụ mà các cụ đi trước đã để lại. Ban liên lạc dòng họ Doãn tại Tp Hồ Chí Minh mong muốn kết nối với bà con trong dòng họ để cùng hổ trợ nhau trong cuộc sống.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 1/5/2018
Ban liên lạc dòng họ Doãn tại Tp Hồ Chí Minh
Doãn Mạnh Dũng và Doãn Đồng
Địa chỉ liên lạc : 380 B Nam Kỳ Khởi Nghĩa , P8, Q3, Tp HCM
ĐT : 0903909752 – Doãn Đồng ; 0989298345 – Doãn Mạnh Dũng
Email : dungdzoan@gmail. com