Vì sao Thành phố Vạn Tường – Quảng Ngãi khó thu hút dân cư ?

Trước khi quy hoạch khu công nghiệp lọc hóa dầu Dung Quất được trình bày trước Quốc hội cuối năm 1997 , tôi đã đến khảo sát vị trí Thành phố Vạn Tường và có bài viết phản biện xác định về sự sai lầm trong việc bố cục đê chắn sóng và định vị thành phố Vạn Tường. Nguyên nhân chính là gió Đông Bắc khi vào miền Trung Việt Nam thì đổi hướng theo sườn dảy Trường Sơn . Vì vậy ,thành phố Vạn Tường nằm dưới gió nhà máy lọc dầu Dung Quất về mùa đông.Còn đê chắn sóng cảng Dung Quất đã trở thành đê lấn biển góp phần tăng khối lượng nạo vét cảng Dung Quất nhất là khi có lũ hay bão.
Dù chậm còn hơn không, Hội đồng khoa học cấp Nhà nước nên khẩn cấp họp để đánh giá lại việc quy hoạch cảng Dung Quất, bao gồm đê chắn sóng và chắn cát cũng như việc định vị thành phố Vạn Tường.
Đây không chỉ vì lợi ích của Quảng Ngãi mà còn là bài học lớn cho việc quy hoạch hệ thống cảng biển và đô thị ven biển Việt Nam.
KS Doãn Mạnh Dũng