Việt Nam cần mở rộng hợp tác với nước Mỹ của Tổng thống Donald Trump

Ở đây tôi không bàn đến nguyên nhân chủ quan, nhưng nguyên nhân khách quan rất quan trọng là chính sách của nước Pháp thời đó rất cực đoan.

 

Nhân vật có uy tín và ảnh hưởng nhiều đến mọi chính sách của nước Pháp là tướng Charles de Gaulle  (1890-1970). Tướng Charles de Gaulle  giữ vị trí Chủ tịch lâm thời Cộng hòa Pháp 8/1944 dến 11/1946. Đó là thời gian Việt Nam tuyên bố độc lập, Pháp tìm cách quay lại Việt Nam và khởi đầu cuộc kháng chiến chống Pháp kéo dài 9 năm từ mùa thu năm 1945 đến 1954. Nhờ ảnh hưởng thắng lợi của Việt Nam, năm 1956 Pháp trao trả độc lập cho Tunisia và Morocco. Nhưng ý thức hệ cực đoan của thời thống trị bằng pháo hạm vẩn ngăn cản sự phát triển của nền văn minh Pháp. Đến ngày 28/9/1958 nước Pháp tuyên bố thuộc địa Algegia trở thành một phần của nước Pháp và  tướng Charkes de Gaulle trở thành Tổng thống nước Pháp từ 1959 đến năm1969.

 

Những sự kiện lịch sử ngắn gọn trên giúp chúng ta hiểu được chính sách cực đoan của các chính khách nước Pháp thời đó, họ muốn khôi phục sự vĩ đại của nước Pháp bằng sự duy trì và phát triển các thuộc địa. Đó là nguyên nhân sâu xa mang tính khách quan đã buộc giới trí thức tinh hoa của Việt Nam quay lại chống nước Pháp dù rằng họ rất tôn trọng nền văn minh Pháp.

Nước Mỹ hôm nay là bạn đồng hành của Việt Nam tiến đến văn minh.  

Sau 30/4/1975, nước Mỹ từng bước hiểu Việt Nam và theo thời gian cùng tìm ra những lợi ích chung của hai nước. Về văn hóa, người Việt Nam nhất là người miền Nam đều có nền văn hóa tương đồng như người Mỹ. Đó là những con người đã từ bõ những ước lệ ngàn năm ràng buộc, để đi tìm chân trời mới, nơi đó mọi người đều có quyền sống, quyền mưu cẩu hạnh phúc , quyền bình đẵng giữa con người với con người.

Vì là những con người thật sự yêu lao động để kiếm sống. Người Việt Nam chấp nhận chọn lựa sự tồn tại . cùng phát triển và quên đi mọi thứ hận thù. Rất tiếc chính sách của Henry Kisinger đã thực hiện chiến lược “trả thù” Việt Nam rất thành công. Nước Mỹ của Henry Kisinger  đã gieo những mầm ung thư ở Biển Đông từ 1974 và đã biến kẻ ác quỹ vốn âm thầm trong bóng tối thành kẻ độc tài phát xít đe dọa chính nước Mỹ và cả nhân loại.

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung do Tổng thống Donald Trump phát động không chỉ vì nước Mỹ mà vì cả nhân loại trong đó có Hồng Kông,Đài Loan, Tây Tạng… và cả Việt Nam.

May mắn, nước Mỹ thời Tổng thống Donald Trump đã sớm phân rạch ròi  sự hoang dã và văn minh của nhân loại. Với trãi nghiệm của chính cuộc đời mình, Tổng thống Donald Trump sớm vạch ra những khiếm khuyết của giới hàn lâm của nước Mỹ. Vĩ đại hơn, ông cũng không khoan nhượng với cả những người Mỹ lợi dụng quyền lực mà nhân dân Mỹ giao phó để tìm kiếm lợi nhuận khi thi hành công vụ. Đó là con đường giúp nhân loại tiến đến nền văn minh. Mọi con  người, mọi dân tộc đều phải lao động và trao đổi lao động với nhau một cách công bằng và minh bạch. Đó là con đường duy nhất để loài người cùng tồn tại.

Tổng thống Donald Trump đã đem lại công việc cho người dân Mỹ, giúp nền kinh tế Mỹ phát triển. Ông cũng yêu cầu chống lại mọi sự ỹ lại của các quốc gia vào nguồn tài chính của nước Mỹ. Chủ thuyết của ông làm những kẻ quen sống bám vào nguồn tài chính nước Mỹ khó chịu nhưng với những người yêu lao động, ham lao động để tạo ra của cải vật chất cho con người thì đó là một thiên đàn mới.

Con đường đi của Việt Nam với khẩu hiệu “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh “ là con đường xa dần sự hoang dã để tiến đến sự văn minh. Như vậy mục tiêu của Việt Nam là  đồng hành với Tổng thống Donald Trump.

Là con người lương thiện, ai ai cũng phải làm việc, tạo ra sản phẩm hay dịch vụ để trao đổi một cách công bằng và minh bạch. Chỉ những kẻ thích có nhiều tiền nhưng lười biếng nên thiểu năng về trí tuệ và kém cõi cả kỹ năng để sống như người lương thiện nên họ phải tìm mọi mọi thủ đoạn kể cả sự lừa dối nhằm có quyền lực  để tham nhũng hoặc móc nói với Trung Quốc để bán tài nguyên và an ninh của đất nước. Đó là  tội ác với dân tộc.

Hợp tác với nước Mỹ của Tổng thống Donald Trump là hướng đi đúng vì sự văn minh không chỉ cho dân tộc Việt Nam mà cho cả loài người.

KS Doãn Mạnh Dũng